Putra, kājas apāvusi

Bērni raud asarām,
Ko ēdīs vakarā:
Tēvs ar māti bārdamies
Piena spanni apgāzuši.

FOTO: Mammamuntetiem.lv

Bērni raud asarām,
Ko ēdīs vakarā:
Tēvs ar māti bārdamies
Piena spanni apgāzuši.

Neraudiet, mazi bērni,
Pārnāks māte vakarā;
Pamākdama atnesīs
Baltas maizes kukulīti.

Sieva raud, bērni kauc,
Bez putraimu kāpostiņi;
Vīriņš skaisti gavilēja
Kroga galda galiņā.

Aijā, kušu, mazie bērni,
Kaķi putru apēduši!
Kaķi putru apēduši,
I podiņu sasituši.

Putra, kājas apāvusi,
Uz bērniem sērsti gāja;
Piesacīja bērniņiem
Mazgāt baltas karotītes.

Bērniņ', mani kokālīši,
Visiem pliki vēderiņi;
Uz ceplīša sasēduši,
Rudzu putras piestrēbuši.

Nāc, māmiņa, klausīties,
Kas dzied piena kambarī!
Pieniņš dzied, sieriņš velk,
Sviesta ķērne skrabelē.

Kuļ', kuļ', sviestiņ',
Kaudzīte galā,
Bērniņš gaidīja,
Garoziņa saujā.

Rieti, rieti, rietaļiņa,
Dod man pilnu slauktuvīti,
Mazi mani bāleliņi,
Baltas putras ēdājiņi.

Ganiņš nāk, ganiņš nāk,
Nosalušu vēderiņu;
Cep, māmiņa, kukulīti,
Sildi gana vēderiņu.
Latviešu tautasdziesma

Mana balta māmuliņa,
Ielej pienu bļodiņā,
Es tev iešu kultu, maltu,
I telīšu paganītu.

Putra, kājas apāvusi,
Pie bērniem sērst aizgāja:
Pārnāk putra raudādama:
Atrod bērnus apgulušus.


Visi mani bāleliņi
Putriņā noslīkuši;
Mani vienu atstājuši
Putras baļļas maliņā.
Latviešu tautasdziesma


Tupenīša meitu veda
Rācenīša dēliņam;
Visi mazi tupenīši
Māsiņai panāksņos.
Latviešu tautasdziesma


Putra brauca uz Duburu,
Vizītē tupēdama;
Brauc, putriņ, mūs'  mājā,
Te putriņas ēdājiņi.
Latviešu tautasdziesma


Kāpostiņi, kacēniņi,
Sazavēla Daugavā;
Mazi bērni noraudāja,
Vēderiņus glāsīdami.
Latviešu tautasdziesma


Sīki, mazi man bērniņi
Kā tam purva strazdiņam;
Skrienu dienu, skrienu
Nevar bērnus pabarot.
Latviešu tautasdziesma


Es māmiņa kā liepiņa,
Man bērniņi kā mušiņas,
Man bērniņi kā mušiņas,
Visiem pliki vēderiņi.
Latviešu tautasdziesma
 

Reklāma
Reklāma