Ziemas miegs (Laimonis Vāczemnieks)

Kad dižegles baltajā azotē
maza eglīte snauž —
klusi, tik klusi, klusītiņām
zaķēns burkānu grauž.