Ar vēzi slimas meitenītes dzejolis

Dzejoli Lēnā deja uzrakstījusi pusaugu meitene, kas slima ar vēzi. Meitene šo pasauli drīz pametīs, viņai esot atlikuši aptuveni seši mēneši. Pusaudzes pēdējā vēlēšanās ir — lai šo dzejoli izlasa pēc iespējas vairāk cilvēku, lai viņi sev atgādina to, ka dzīve jāizdzīvo pilnībā. Atšķirībā no viņas pašas, kuras laiks šeit ir teju jau pagājis. Meitene nevarēs baudīt, smieties, absolvēt augstskolu, apprecēties, iegūt savu ģimeni...

FOTO: Mammamuntetiem.lv

Portālā draugiem.lv saņemtajā ķēdes vēstulē, kurā publicēts pusaudzes dzejolis, kāds puisis vārdā Ģirts teic, ka to ir atdzejojis, bet visiem, kas saprot angļu valodu, lūdz lasīt oriģinālu.

LĒNĀ DEJA
Vai esi vērojis bērnus
Kas priecīgi rotaļājas?
Vai esi ieklausījies lietū
Kura piles pret zemi klājas?

Vai esi kādreiz sekojis
Taureņa spārnu vēzienu taktīm?
Vai esi raudzījies saulē,
Kas aiz apvāršņa pazūd naktī?

Temps ir par ātru, norimsties.
Netrauc tik ātri dejā.
Laiks ir īss.
Var mūzika izgaist vējā

Vai lido ik dienai cauri
Un skriet ātrāk sevi tirdi?
Kad jautā kādam: „Kā klājas?”
Vai atbildi vispār dzirdi?

Kad dienas skrējiens ir galā
Tu iekrīti gultā kā balvā.
Vai nav tā, ka domas turpina
Skandēt simtiem koru tavā galvā?

Temps ir par ātru, norimsties.
Netrauc tik ātri dejā.
Laiks ir īss.
Var mūzika izgaist vējā.

Kad saki savam bērnam:
„Šodien nē, darīsim rīt.”
Vai savā steigā maz saskati,
Kā bēdas tā sejiņā krīt?

Katrs zaudētais pieskāriens
Liek draudzībai lēni gaist;
Jo tev nav laika pat piezvanīt,
Pateikt draugam: „Sveiks! Viss ir tik skaists!”

Temps ir par ātru, norimsties.
Netrauc tik ātri dejā.
Laiks ir īss.
Var mūzika izgaist vējā

Kad tu skrien tik ātri, lai tiktu kaut kur
tu zaudē pusi no prieka no tikšanas tur.
Ja tava diena ir raižu un steigas varā,
Tā ir kā neatvērta dāvana … izmesta ārā.

Dzīve nav sacīkstes.
Dzīvo to lēnāk.
Saklausi mūziku
Pirms dziesma ir galā.SLOW DANCE
Have you ever watched kids
on a merry-go-round?
Or listened to the rain
slapping on the ground?

Ever followed
a butterfly's erratic flight?
Or gazed at the sun
into the fading night?

You better slow down.
Don't dance so fast.
Time is short.
The music won't last.

Do you run through each day
оn the fly?
When you ask How are you,
do you hear the reply?

When the day is done,
do you lie in your bed
with the next hundred chores
running through your head?

You better slow down.
Don't dance so fast.
Time is short.
The music won't last.

Ever told your child
We'll do it tomorrow
аnd in your haste,
not see his sorrow?

Ever lost touch
Let a good friendship die
‘cause you had never time
or call and say Hi?

You better slow down.
Don't dance so fast.
Time is short.
The music won't last.

When you run so fast to get somewhere,
you miss half the fun of getting there.
When you worry and hurry through your day,
it is like an unopened gift.... thrown away.

Life is not a race.
Do take it slower.
Hear the music
Before the song is over.
 

P.S. Meklējot internetā šī dzejoļa autores vārdu, uzgāju informāciju, ka šīs esot tīrās blēņas. Dzejoli neesot sacerējusi ar vezi slima pusaudze. Īstais autors esot kāds psihologs un rakstnieks Deivis L. Vīterfords (David L. Weatherford).

Lai vai kāda ir patiesībā, dzejolis ir skaists un tajā patiesi ir vērts ieklausīties.

Reklāma
Reklāma