Tā čigava čigāniņi

Labvakar, saimeniece,
Vai čigānu gaidījāt?
Vai čigānu gaidījāt,
Vai kāpostus vārijāt?

FOTO: Mammamuntetiem.lv

Ai, čigānu māmuliņa,
Tavus daiļus čigāniņus!
Puiši garos zābakos,
Meitas zīda lakatos.


Sasagrieza čigāniņi
Istabiņas dibinā:
Sagriez, Dievs, rudzus, miežus
Lielajā tīrumā.


Danco, lāci, danco, lāci,
Gan saimniece atmaksās:
Pieci šķiņķi kaķa gaļas,
Puskukuli baltas maizes.


Labvakar, saimeniece,
Vai čigānu gaidījāt?
Vai čigānu gaidījāt,
Vai kāpostus vārijāt?

 

Čigu, čigu zaķīts lēca
No krūmiņa krūmiņā;
Tā čigava čigāniņi
No ciemiņa ciemiņā.


Čigānos laizdamies,
Vilku garu kažociņu:
Lai pīckāja, ko pīckāja,
Pīckā manu kažociņu.


Aiz ko man gribējās
Svētkos iet čigānos?
Čigāns bija mans tētiņš,
Čigāniete māmuliņa.

 

Reklāma
Reklāma