Idille (Jānis Poruks)

Zem egles dus govis,
Gremo un laizās;
Un baltaitas blēj
Pie lazdu aizas.