Lasītāja jautā: "Grasos laulāties darba dienā, vai man darbā pienākas brīvdiena?"

"Vai man ir tiesības uz brīvdienu, ja darba dienā grasos reģistrēt laulību?" portālam LVportals.lv jautā Inga.
Kas par šādiem gadījumiem teikts likumā?

FOTO: Shutterstock.com

Kas par šādiem gadījumiem teikts likumā?

Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā ir paredzēts, ka valsts vai pašvaldības institūcija tai piešķirto finanšu līdzekļu ietvaros iekšējos normatīvajos aktos, pašvaldības saistošajos noteikumos, darba koplīgumos vai darba līgumos amatpersonām (darbiniekiem) var paredzēt ne vairāk kā trīs apmaksātas brīvdienas sakarā ar stāšanos laulībā.

 

Tas nozīmē, ka institūcijām nav obligāta pienākuma paredzēt iespēju nodarbinātajam saņemt apmaksātas brīvdienas saistībā ar stāšanos laulībā. Tas ir iestādes rīcības brīvības jautājums, ņemot vērā tai pieejamos finanšu līdzekļus. Tāpat arī piešķiramo dienu skaits katrā institūcijā var būt atšķirīgs. Lai noskaidrotu, vai institūcijā, kurā strādājat, šādas brīvdienas tiek piešķirtas, aicinām iepazīties ar noteikto kārtību vai konsultēties ar atbildīgo personu.

 

Lai ievērotu labas pārvaldības principu un sasniegtu šīs normas mērķi, 

 

trīs apmaksātas brīvdienas saistībā ar stāšanos laulībā būtu piešķiramas pirms laulības reģistrācijas dienas, laulību reģistrācijas dienā vai uzreiz pēc tās. 

Reklāma
Reklāma

 

Konkrētais papildu labums – ne vairāk kā trīs apmaksātas brīvdienas sakarā ar stāšanos laulībā – likumā ir ietverts ar noteiktu mērķi, līdz ar to brīvdienas piešķiramas tikai atbilstoši šim mērķim un attiecīgajā laika periodā, kad tiek reģistrēta laulība.

 

Savukārt privātajā sektorā Darba likums neparedz darbiniekam saņemt apmaksātu brīvdienu laulību reģistrācijas dienā, ja tā iekrīt darba dienā.

Tomēr jānorāda, ka abos gadījumos par to puses var vienoties. Jums pie darba devēja jāvēršas ar iesniegumu, lūdzot piešķirt brīvdienu vai brīvu dienu bez darba samaksas saglabāšanas vai vienojoties, ka šī diena tiks izmantota kā ikgadējā atvaļinājuma diena.

 

Avots: LVportals.lv, Zaida Kalniņa

Saistītie raksti