Vai īrniekam ir jāmaksā nekustamā īpašuma nodoklis?

"Vai man kā fiziskajai personai ir jāmaksā nekustamā īpašuma nodoklis, ja es īrēju dzīvokli, kurš pieder saimniekam (nav starpniecības ar mākleri)? Līgumā nekas nav teikts par nekustamā īpašuma nodokli. Vai tā varētu būt, ka es maksāju to, kas patiesībā ir jāmaksā viņam pašam?" Portālam LVportals.lv jautā Evita.
Pusēm jāvienojas arī par nekustamā īpašuma nodokli, proti, kurš maksās nodokli – īrnieks vai īpašnieks. Ja maksātājs ir īrnieks, tad tam ir jābūt pateiktam īres līgumā.

FOTO: Shutterstock.com

Pusēm jāvienojas arī par nekustamā īpašuma nodokli, proti, kurš maksās nodokli – īrnieks vai īpašnieks. Ja maksātājs ir īrnieks, tad tam ir jābūt pateiktam īres līgumā.

Atbildi sagatavojis LVportals.lv

 

Likums “Par dzīvojamo telpu īri”, kas zaudēja spēku 2021. gada 1. maijā, 11. pantā paredzēja, ka papildus īres maksai proporcionāli izīrētās dzīvojamās telpas platībai obligāts maksājums ir arī likumā noteiktais nekustamā īpašuma nodokļa maksājums.

Savukārt no 2021. gada 1. maija spēkā ir Dzīvojamo telpu īres likums, kurā par nekustamā īpašuma nodokli nekas nav minēts.

 

Dzīvojamo telpu īres likuma 6. pantā noteikts, ka dzīvojamās telpas vienīgais lietošanas pamats īrniekam ir rakstveidā noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums. Dzīvojamo telpu īres likuma 10. panta otrā daļa noteic, ka, izīrētājam un īrniekam rakstveidā vienojoties, īres maksā var iekļaut arī ar dzīvojamās telpas lietošanu saistītus maksājumus, savukārt 11. pantā noteikts: ar dzīvojamās telpas lietošanu saistīto maksājumu veikšanas kārtību nosaka dzīvojamās telpas īres līgumā.

Reklāma
Reklāma

Likuma 17. pantā ir noteikts īrnieka pienākums veikt ar dzīvojamās telpas īres lietošanu saistītos maksājumus, ievērojot dzīvojamās telpas īres līguma noteikumus.

Tātad pusēm jāvienojas arī par nekustamā īpašuma nodokli, proti, kurš maksās nodokli – īrnieks vai īpašnieks. Ja maksātājs ir īrnieks, tad tam ir jābūt pateiktam īres līgumā.  

 

Likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 2. pantā noteikts, ka nekustamā īpašuma nodokli maksā Latvijas vai ārvalstu fiziskās un juridiskās personas un uz līguma vai citādas vienošanās pamata izveidotas šādu personu grupas vai to pārstāvji, kuru īpašumā, tiesiskajā valdījumā vai – šajā likumā noteiktajos gadījumos – lietošanā ir nekustamais īpašums.

Saistītie raksti