Cik lielam jābūt attālumam starp žogu un kaimiņa māju?

Nelielas pārbūves dēļ mājai izstrādāts jauns projekts, taču uz jaunā ģenerālplāna ir uzlikta atzīme, ka jāsaskaņo ar kaimiņu. "Vai tā varētu būt, ka jāsaskaņo, ja būve jau vēsturiski atrodas tur, kur ir šobrīd?" portālam LVportals.lv jautā Āris.
1974. gadā celtai mājai ir veiktas izmaiņas, un divu logu vietā tagad ir trīs. Vai tiešām tas jāsaskaņo ar kaimiņu?

FOTO: Shutterstock.com

1974. gadā celtai mājai ir veiktas izmaiņas, un divu logu vietā tagad ir trīs. Vai tiešām tas jāsaskaņo ar kaimiņu?

Āris raksta: “Iegādājos privātmāju, kura nav nodota ekspluatācijā. Māja celta 1974. gadā, ir veiktas izmaiņas. Divu logu vietā ir trīs logi, un šo izmaiņu dēļ izstrādāts jauns projekts. Māja no kaimiņa (mūsu kopējās) robežas atrodas 4,80 m attālumā. Uz jaunā ģenerālplāna ir uzlikta atzīme, ka jāsaskaņo ar kaimiņu. Vai tā varētu būt, ka jāsaskaņo, ja būve jau vēsturiski atrodas tur, kur ir šobrīd, respektīvi, 4,80 m attālumā? Un kas notika ar veco saskaņojumu? Saskaņojumiem taču noilguma nav?”

 

Civillikuma 1091. pants noteic, ka ietaisīt jaunceļamās sienās logus uz blakus zemesgabala pusi drīkst tikai tad, ja šīs sienas atrodas ne mazāk kā četrus metrus no robežas vai lielākā atstatumā, ja tādu prasa vietējie būvnoteikumi. Ietaisīt logus uz blakus zemesgabala pusi jau pastāvošās sienās, kas stāv pie pašas robežas vai tuvāk par četriem metriem no robežas, drīkst tikai ar īpašnieka – kaimiņa – zemesgrāmatās ierakstītu piekrišanu, nodrošinot šiem logiem gaismas ieplūdumu vismaz 45o leņķī.

 

Savukārt atbilstoši Ministru kabineta 2013. gada 30. aprīļa noteikumu Nr. 240 “Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” 132. punktam jaunbūvējamās būves (izņemot inženierbūves – tiltus, estakādes, tuneļus, satiksmes pārvadus un inženierkomunikācijas) izvieto ne tuvāk par 4 metriem no zemes vienības robežām. Šo attālumu var samazināt, ja netiek pārkāptas normatīvo aktu prasības ugunsdrošības, higiēnas un insolācijas jomā un ir saņemts blakus esošās zemes vienības īpašnieka saskaņojums.

Reklāma
Reklāma

 

Āra aprakstītajā situācijā svarīgi ir pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas saistošie noteikumi. Iespējams, tie gadu gaitā ir mainījušies, tāpēc ieteicams vērsties ar visiem dokumentiem vietējās pašvaldības būvvaldē.

 

Avots: LVportals.lv, Inese Helmane

Saistītie raksti