Kas jāraksta bankas maksājuma uzdevumā, ja naudu pārskaita, aizdod un dāvina

Ikdienā fiziskām personām būtiski naudu pareizi pārskaitīt, aizdot, dāvināt, jo atkarībā no summas, maksājuma uzdevumā norādītā mērķa, kam pārskaita, atkarīgs, vai saņēmējam nepieciešams to deklarēt, samaksāt iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN).
Ieteikums maksājuma uzdevuma ailīti neizmantot nekorektu mērķu, asprātību vai pat pretlikumīgu darbību aprakstīšanai.

FOTO: Shutterstock.com

Ieteikums maksājuma uzdevuma ailīti neizmantot nekorektu mērķu, asprātību vai pat pretlikumīgu darbību aprakstīšanai.

Citadeles privātpersonu apkalpošanas direkcijas vadītāja Baltijā Anna Fišere – Kaļķe skaidro, kas jāņem vērā gan naudas pārskaitītājiem, gan saņēmējiem, īpašu vērību pievēršot maksājuma uzdevuma precīzai aizpildīšanai.
 

“Maksājuma uzdevums ir maksātāja rīkojums savai bankai veikt tādu maksājumu. Vēl nesenā pagātnē maksājumu veikšana nebūt nebija vienkārša procedūra, bija jādodas uz banku, un cilvēki to uztvēra ar lielu nopietnību. Pēdējos gados maksājumu veikšana kļuvusi ļoti vienkārša – pāris klikšķi un nauda pārskaitīta, iespējams, pat nezinot saņēmēja kontu, jo pietiek ar telefona numuru. Līdz ar to arī interesantas, nenopietnas vai asprātīgas norādes maksājuma mērķī nav retums. Tomēr maksājumi joprojām ir nopietni darījumi,” saka Anna Fišere – Kaļķe, Citadeles privātpersonu apkalpošanas direkcijas vadītāja Baltijā.
 

Atkarībā no tā, kāds ir maksājuma mērķis – kas norādīts maksājuma uzdevumā, kādas ir maksātāja un naudas saņēmēja juridiskās attiecības, naudas saņēmējam var būt jāmaksā IIN no konkrētās summas un jādeklarē gūtais ienākums Valsts ieņēmumu dienestā (VID).
 

Ko rakstīt maksājuma uzdevumā?

Ieteikums maksājuma uzdevuma ailīti neizmantot nekorektu mērķu, asprātību vai pat pretlikumīgu darbību aprakstīšanai. Bankas pienākums ir pārbaudīt aizdomīgus darījumus, tāpēc, lai maksājums notiktu bez aizķeršanās, jānorāda korekts maksājuma mērķis. Ar regulāru joku un asprātību norādīšanu maksājumā nevajadzētu aizrauties. Banka maksājumus var apturēt, atteikties veikt, kā arī slēgt klienta kontu.


Lasi arī: Māksājuma mērķis "Samaksa par seksu"... Banka brīdina, ka joki maksājuma mērķī var radīt nopietnas sekas


 

VID var pārliecināties par bankas klienta darījumu vēsturi, kā noformēti maksājumu uzdevumi, vai saņemtā nauda izlietota maksājuma uzdevumā norādītajam mērķim. Jāatceras, ka maksājuma uzdevums kā dokuments var kalpot par lietišķu pierādījumu arī vēl pēc vairākiem gadiem, apliecinot, ka esat naudu aizdevis, pārskaitījis konkrētam mērķim, vai personīgām vajadzībām no viena konta papildinājis citu savu kontu.
 

Aizdevums ienākumus neveido

Piemēram, draugi vienojas par 1300 eiro aizdevumu dzīvokļa remontam. No aizdevuma neveidojas ienākums, nauda vēlāk būs jāatdod, līdz ar to šādu darījumu neapliek ar IIN. Tomēr, ja vēlaties iegādāties jaunu automašīnu, un aizņēmuma summa no privātpersonas pārsniegs 15 000 eiro, tad par šo darījumu tomēr ir jāinformē arī VID. Jebkurā gadījumā maksājuma uzdevumā vajadzētu precīzi norādīt, ka nauda tiek aizdota automašīnas iegādei, var norādi papildināt arī ar sīkākiem datiem par modeli u.tml. Līdzīgi jārīkojas, kad draugs atdos naudu. Maksājuma uzdevumā jānorāda - aizdevuma atmaksa, var precizēt tieši par ko un kad atgriežamā nauda aizdota. 
Ienākumus neveido arī darījumi, ja naudu pārskaitām no viena sava konta uz citu. Tāpat ar nodokli neapliek dāvinājumus, ja gadā no personām, kas nav radinieki, nepārsniedz 1425 eiro. Ja naudas dāvinājums arī no tuviem radiniekiem gadā pārsniedz 10 000 eiro, šī nauda ir jādeklarē VID.
 

Reklāma
Reklāma

Savstarpēji bez kādiem ierobežojumiem viens otram gadā varam pārskaitīt 1425 eiro. Tomēr šī nauda nedrīkst būt, piemēram, atlīdzība par kādu saimnieciskās darbības pakalpojumu. 


Kopīga laulāto mājsaimniecība – kopīgi izdevumi

Neatkarīgi no dzīvesvietas Latvijā vai ārzemēs, ja naudu savstarpēji pārskaita laulātais, piemēram, sievai – viņas, bērnu, kopīgas mājsaimniecības uzturēšanai, pārskaitāmā summa nav jādeklarē, no tās nav jāmaksā nodokļi. Likuma izpratnē šādi neveidojas sievas ienākums.

Ja pāris bez bērniem, kas nav precējies, dzīvo atsevišķi, bet vēlas veikt savstarpēju naudas dāvinājumu, kas lielāks par 1425 eiro, to apliks ar iedzīvotāju nodokli. Minētā summa ir robežšķirtne, no kuras jāsāk maksāt IIN jebkurai personai, kura saņem lielāku summu par 1425 eiro gadā no personas, kas nav radinieks. Izņēmums ir, ja pārskaitītās finanses paredzētas, piemēram, ārstniecībai vai izglītībai.  

Pieaugušā meita vēlas atvieglot vecāku ikdienu, katru mēnesi mammas kontā ieskaitot, piemēram, 100 eiro. Gadā atbalsta summa sasniegtu 1200 eiro un nebūtu jādeklarē VID. Ja ir vēlme mammai gadā ieskaitīt vairāk nekā 4000 eiro, tad gan viņai VID jāiesniedz deklarācija par saņemto summu neatkarīgi no tā, vai meita dzīvo Latvijā vai Vācijā. Līdzīgi ir, ja tiek veikti lielāki maksājumi par 4000 eiro gadā starp laulātajiem, kuriem nav kopīga mājsaimniecība. Ienākumu nodokli gan par maksājumu starp šiem radiniekiem un laulātajiem neaprēķinātu.
 

Nauda klases ekskursijai

Ja starp klases vecākiem, kolektīvā, draugu lokā atrasts kāds, kurš uzņemas savākt no visiem iesaistītajiem naudu, piemēram, kolēģa dāvanai, klases ekskursijai, draugu ballītei vai tml., ir ar mieru šīm mērķim norādīt savu personīgo bankas kontu, kā to izdarīt pareizi? Katram maksājuma uzdevumā būtu jānorāda mērķis – piemēram, nauda klases ekskursijai, vēlams, lai visi rakstītu vienādi. Naudas saņēmējs to tālāk izmantos norādītajam mērķim, summa neveidos viņa ienākumus, to neapliks ar IIN. Tomēr naudas vācējam vajadzētu saglabāt maksājumu apliecinošu dokumentu vai čeku, kas apliecinātu, ka autobuss par ekskursiju tiešām ir apmaksāts no savāktās summas. Vēlreiz jāatzīmē, ka savstarpēji bez kādiem ierobežojumiem viens otram gadā varam pārskaitīt 1425 eiro. Tomēr šī nauda nedrīkst būt, piemēram, atlīdzība par kādu saimnieciskās darbības pakalpojumu.