Mājdzīvnieka reģistrāciju īpašnieks varēs veikt arī elektroniski

27. janvārī stājas spēkā noteikumu grozījumi mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtībā, kas nosaka, ka turpmāk pats dzīvnieka īpašnieks elektroniski varēs reģistrēt ar mikroshēmu apzīmētu suni Lauksaimniecības datu centra (LDC) datubāzē. 

Noteikumi Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 21. jūnija noteikumos Nr.491 Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība stājušies spēkā 27. janvārī.

FOTO: Shutterstock.com

Noteikumi "Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 21. jūnija noteikumos Nr.491 "Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība" stājušies spēkā 27. janvārī.

Reģistrēšanu varēs veikt, izmantojot gan LDC, gan vienotā valsts un pašvaldību pakalpojumu portāla www.latvija.lv e-pakalpojumu saskarnes.

Kā skaidro Zemkopības ministrija, šādas izmaiņas dzīvnieku reģistrācijas kārtībā pieņemtas, lai samazinātu administratīvo slogu mājas (istabas) dzīvnieku īpašniekiem un paātrinātu ar mikroshēmu apzīmēto suņu reģistrāciju LDC vienotajā reģistrā. Sākotnēji bija paredzēts, ka šāda elektroniska reģistrācijas iespēja LDC būs no 2016. gada 1. novembra, bet portālā "Latvija.lv"  – no 2017. gada 1. janvāra.
 

Sodi
LV portāls skaidrojumā "Suņu obligātās reģistrācijas maksa būs uz pusi mazāka" jau rakstīja, ka, sākot ar šā gada 1. janvāri, stājušās spēkā izmaiņas mājas dzīvnieku reģistrācijas kārtībā, kas nosaka suņu obligātu apzīmēšanu ar implantētu mikroshēmu jeb čipēšanu, kā arī dzīvnieka reģistrāciju LDC datubāzē, par šo pakalpojumu maksājot 3,50 eiro. Kaķu un mājas sesku reģistrācija LDC nav obligāta.
 

26. janvārī LDC datubāzē bija reģistrēti 79 510 suņi, 2298 kaķi un 72 mājas (istabas) seski. Savukārt saskaņā ar 2014. gada FEDIAF ("The European Pet Food Industry") statistikas datiem Latvijā ir 260 000 suņu.


Ja suņa reģistrēšanas prasība netiks izpildīta, kontrolējošās iestādes – Pārtikas un veterinārais dienests un pašvaldības policija - varēs uzlikt sodu, kas fiziskajām personām ir 7–210 eiro, juridiskajām personām – 15–350 eiro. No reģistrācijas maksas ir atbrīvoti suņi-pavadoņi un suņi-asistenti.


Čipošanu var veikt tikai praktizējošs veterinārārsts
Lai suni reģistrētu LDC datubāzē, tam ir jāievada mikroshēma jeb jāčipo. Praktizējošie veterinārārsti, tāpat kā līdz šim, būs vienīgie, kuri varēs apzīmēt mājas (istabas) dzīvnieku ar mikroshēmu. Zemkopības ministrija aicina veterinārārstu par suņu apzīmēšanas un reģistrācijas darbībām prasīt dzīvnieku īpašniekiem segt samērīgas izmaksas un skaidrot, par kādiem pakalpojumiem samaksa tiek iekasēta. Savukārt dzīvnieku īpašniekiem ministrija iesaka pašiem savlaicīgi interesēties un starp praktizējošajiem veterinārārstiem meklēt izdevīgāko piedāvājumu un pakalpojuma cenu.


Atbildot uz LV portāla jautājumu, ko darīt ar tiem suņiem, kuri dzīvo reģionos un kurus ir problemātiski nogādāt čipošanai pie veterinārārsta, ZM iesaka suņa īpašniekam sazināties ar praktizējošo veterinārārstu un pieteikt mājas vizīti.


Vakcinācija
Vienlaikus ar čipošanu veterinārārsts izsniedz arī dzīvnieka jeb mājas (istabas) dzīvnieka pasi, kas aizstāj līdzšinējo vakcinācijas apliecību.

Ja suns jau ir vakcinēts pret trakumsērgu un nav pienācis noteiktais revakcinācijas laiks, tad, aizstājot vakcinācijas apliecību ar dzīvnieka pasi, piespiedu revakcinācija pret trakumsērgu nav jāveic. Nākamās revakcinācijas termiņš nosakāms saskaņā ar vakcīnas lietošanas instrukciju.


Šādā situācijā dzīvniekam vienlaikus būs divi dokumenti – vakcinācijas apliecība ar derīgo trakumsērgas vakcināciju un pase ar atzīmi par veikto apzīmēšanu ar mikroshēmu. Laikā, kamēr dzīvniekam ir divi dokumenti, ar suni nedrīkst doties ārpus Latvijas teritorijas.


Kā reģistrēt suni LDC datubāzē
Lai reģistrētu suni LDC datubāzē, tam ir jābūt apzīmētam ar mikroshēmu (čipotam), kā arī jābūt dzīvnieka pasei vai mājas (istabas) dzīvnieku pasei, ko izsniedz tikai praktizējošs veterinārārsts. Līdzšinējā vakcinācijas apliecība ir jānomaina pret pasi.


Ja suns ir apzīmēts ar mikroshēmu un viņam ir pase, to LDC reģistrēt var:

  • praktizējošais veterinārārsts;
  • pats suņa īpašnieks – turpmāk arī elektroniski;
  • vietējā pašvaldība, ja tā sniedz šādu pakalpojumu (to savlaikus ieteicams noskaidrot pašiem dzīvnieku īpašniekiem).
Reklāma
Reklāma



Vispārīgie reģistrācijas nosacījumi:
 Ja mājdzīvnieku reģistrē veterinārārsts valsts vienotā mājas (istabas) dzīvnieku reģistra datubāzē, tad īpašnieks uzrāda savu personu apliecinošu dokumentu un mājdzīvnieka pasi vai vakcinācijas apliecību.
Ja veterinārārstam nav iespējas reģistrēt dzīvnieku datubāzē, tad viņš izsniedz īpašniekam aizpildītu un parakstītu reģistrācijas veidlapu, ko dzīvnieka īpašnieks pats iesniedz reģistrēšanai.
Ja reģistrē mājdzīvnieku LDC vai vietējā pašvaldībā saskaņā ar tās saistošajiem noteikumiem un ja tai ir noslēgts līgums ar LDC par tiesībām ievadīt datus par dzīvnieku, tad īpašnieks uzrāda savu personu apliecinošu dokumentu un mājdzīvnieka pasi.


Jāslēdz līgums ar LDC
Lai reģistrētu mājas (istabas) dzīvnieku LDC datubāzē, praktizējošam veterinārārstam vai vietējai pašvaldībai ir jāslēdz līgums ar LDC par maksas iekasēšanu no mājas (istabas) dzīvnieka īpašnieka par mājas (istabas) dzīvnieka reģistrāciju datubāzē. Lai nodrošinātu iespēju, ka praktizējošs veterinārārsts un vietējās pašvaldības var reģistrēt mājas (istabas) dzīvnieku arī tad, ja praktizējošam veterinārārstam vai vietējai pašvaldībai nav noslēgts līgums, LDC pilnveidotā sistēma dod iespēju praktizējošam veterinārārstam vai pašvaldībai reģistrēt mājas (istabas) dzīvnieku datubāzē arī tad, ja nav veikta priekšapmaksa. Šādā gadījumā pēc mājas (istabas) dzīvnieka reģistrācijas mājas (istabas) dzīvnieka īpašniekam tiks izsniegts rēķins. Reģistrācijas apstiprinājums tiks saņemts pēc rēķina apmaksas, skaidrots noteikumu grozījumu anotācijā.


Mājas (istabas) dzīvnieka īpašniekam pašam elektroniski reģistrējot savu mīluli LDC datubāzē, izmantojot LDC vai valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv pieejamo e-pakalpojumu, pēc reģistrēšanas pabeigšanas sistēma automātiski piedāvās samaksāt par pakalpojumu tiešsaistē, vai īpašnieks varēs izdrukāt rēķinu, kas jāapmaksā 30 dienu laikā. Ja norādītajā termiņā (30 dienu laikā) īpašnieks, kas reģistrējis dzīvnieku, nav apmaksājis rēķinu par reģistrāciju, uz īpašnieka norādīto e-pasta adresi tiks nosūtīts ziņojums par nepieciešamību samaksāt rēķinu piecu dienu laikā, jo citādi mājdzīvnieku dati no reģistra tiks dzēsti. Reģistrācija tiks apstiprināta tikai pēc rēķina apmaksas.

 

Visu rakstu lasiet šeit