Vai dāvanu kartes izmantošanas termiņš ir bezgalīgs?

Vai uz dāvanu kartes drīkst norādīt tās izlietošanas termiņu? Piemēram, ir daži dāvanu servisi, uz kuru kartēm ir norādīts, ka tās var izmantot līdz gada beigām. Veikalos iegādātās dāvanu kartes ļauj izmantot 3, 6 vai visus 12 mēnešus, bet citās tirdzniecības vietās uz kartēm norāda, ka termiņa ierobežojumu nav.  Ja nauda ir samaksāta, bet nav paspēts izmantot karti, vai pakalpojuma sniedzējs var atteikties to pieņemt?  

 

Katram uzņēmumam ir savi noteikumi, saskaņā ar kuriem tas var pieņemt lēmumu ļaut vai neļaut izmantot dāvanu karti.

FOTO: Shutterstock.com

Katram uzņēmumam ir savi noteikumi, saskaņā ar kuriem tas var pieņemt lēmumu ļaut vai neļaut izmantot dāvanu karti.

Skaidro Patērētāju tiesību aizsardzības centra Patērētāju informēšanas un komunikāciju daļas vadītāja Santa Zarāne. 

Brīvā tirgus ekonomikas situācijā katrs komersants ir tiesīgs izteikt savu piedāvājumu, ievērojot normatīvo aktu prasības. Attiecīgi komersants ir tiesīgs noteikt savus izmantošanas noteikumus piedāvātajiem produktiem, taču jāpiebilst, ka noteikumiem, kas ir saistoši patērētājam, ir jābūt skaidriem un nepārprotamiem, kā arī patērētājam ir jābūt iespējai iepazīties ar šiem noteikumiem, pirms viņš iegādājas produktu, konkrētajā gadījumā, dāvanu biļeti vai dāvanu karti. No patērētāju tiesību aizsardzības viedokļa ir svarīgi, lai tiktu sniegta atbilstoša informācija par preci vai pakalpojumu, turklāt Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 17. pants paredz iespēju patērētājam arī mutvārdos prasīt papildu informāciju.

Nopērkot dāvanu karti, patērētājs piekrīt uzņēmuma, kurš piedāvā šo dāvanu karti, pieņemtajiem dāvanu kartes lietošanas noteikumiem, tātad noslēdz līgumu, kurā noteikts dāvanu kartes izmantošanas laiks, vieta un veids. Šie nosacījumi ir saistoši arī dāvanu kartes saņēmējam. Normatīvajos aktos nav noteikts, cik plaša informācija par dāvanu kartes izmantošanu ir norādāma uz pašas dāvanu kartes, bet dāvanu kartes saņēmējam ir pienākums iepazīties ar dāvanu kartes noteikumiem, kur ir noteikts, kur, kādā veidā un cik ilgā termiņā viņš to var izmantot. Gadījumā, ja uz dāvanu kartes nav norādīts tās derīguma termiņš, tad PTAC ieskatā būtu svarīgi, vai komersantam ir pierādījumi par to, kā tas ir informējis patērētāju par minētajiem nosacījumiem pirms dāvanu kartes iegādes. Normatīvie akti nenoteic dāvanu kartēm ierobežojošu to izmantošanas termiņu, to nosaka komersants, tādēļ neskaidrību gadījumā risinājums ir atkarīgs no patērētāja un pārdevēja/pakalpojuma sniedzēja vienošanās, piemēram, par kartes derīguma termiņa pagarinājumu u.c. PTAC ieskatā 6 mēneši būtu uzskatāmi par samērīgu termiņu dāvanu kartes izmantošanai, tomēr dāvanu kartes derīguma termiņa samērīgums būtu jāvērtē katrā gadījumā individuāli.

Reklāma
Reklāma

Vienlaikus informējam, ka elektroniskās naudas izmantošanu regulē Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likums, līdz ar to, iesakām pārliecināties, vai konkrēto elektronisko (ne papīra) dāvanu karti ir izdevusi kāda no Elektroniskās naudas institūcijām, tad tās izmantošanai attiecīgi būs noteikti citi ierobežojumi.

Tātad, ja patērētājs ir atklājis, ka viņam ir kādas neskaidrības vai problēmas ar dāvanu karti (tai skaitā beidzies dāvanu kartes derīguma termiņš u.tml.), iesakām vērsties pie pārdevēja/pakalpojuma sniedzēja ar lūgumu rast risinājumu. Vislabāk to darīt rakstveida formā.  Attiecīgi pārdevēja/pakalpojuma sniedzēja pienākums ir izskatīt šo prasību.

Katram uzņēmumam ir savi noteikumi, saskaņā ar kuriem tas var pieņemt lēmumu ļaut vai neļaut izmantot dāvanu karti. Risinājums būtu atkarīgs no abu pušu vienošanās. Ja komersants nesniedz atbildi vai tā nav pamatota, aicinām vērsties pēc palīdzības PTAC, bet ja dāvanu kartes saņēmējam ir pamats uzskatīt, ka viņam ir radīti zaudējumi, viņam ir tiesības vērsties ar prasību arī vispārējās jurisdikcijas tiesā pret vainīgo personu.