Tu vari atgūt naudu, kas izdota par izglītību!

Ik gadu, iesniedzot Valsts ieņēmumu dienestā (VID) iedzīvotāju gada ienākumu deklarāciju, ir iespējams saņemt atmaksu par pārmaksāto iedzīvotāju ienākumu nodokli. Atmaksa pienākas par attaisnotajiem izdevumiem, tostarp nodokļu maksātāja un viņa ģimenes locekļu izglītības iegūšanu, kvalifikācijas paaugstināšanu, specialitātes iegūšanu. Lai varētu saņemt pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli, jau tagad jāparūpējas par  attaisnojuma dokumentiem — kases čekiem vai kvītīm, kuros iekļauti pakalpojumu saņēmēja personas dati — vārds, uzvārds un personas kods.

FOTO: Mammamuntetiem.lv

Krāsojamos zīmējumus skati sadaļā Rotaļas ar bērniem! Ilustrācija: Jānis Beķeris, mammam.lv/tetiem.lv

Ienākuma nodokļa pārmaksas atmaksa tiek izmaksāta par iepriekšējo gadu, tātad izdevumus, kas saistīti ar 2010.gadu, VID varēs iesniegt 2011.gadā VID klientu apkalpošanas nodaļā, iesniedzot Gada ienākumu deklarāciju papīra formātā, vai arī aizpildot elektroniski, pirms tam bez maksas kļūstot par Elektroniskās deklarēšanas sistēmas (turpmāk — EDS) lietotāju.


! Iedzīvotāju ienākuma nodokļa pārmaksas atmaksu iespējams atgūt par trim iepriekšējiem gadiem, proti, vēl visu 2010. gadu var sniegt iedzīvotāju gada ienākumu deklarācijas par 2009., 2008. un 2007. gadu, pievienojot tām attaisnojuma dokumentus par attiecīgajiem gadiem, ja tādi saglabājušies.  


 „Jāņem vērā, ka, deklarējot attaisnotos izdevumus par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem un veselības apdrošināšanas prēmiju maksājumiem un aizpildot 2009.gada ienākumu deklarāciju, piemērojamā attaisnoto izdevumu norma nodokļu maksātājam un viņa ģimenes locekļiem ir Ls 300 katram (iepriekšējos gadus — Ls 150),” skaidro VID pārstāve. „Proti, ja nodokļu maksātājs 2009.gadā par studijām augstskolā ir samaksājis Ls 700, ko norādījis savā gada ienākumu deklarācijā, tad trīs mēnešu laikā pēc deklarācijas iesniegšanas dienas persona kā pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli saņems 23% no 300 Ls, bet atlikušie 400 Ls „pārcelsies” uz nākamā gada deklarāciju (tiesa gan, nākamgad atkal būs jāiesniedz VID iedzīvotāju gada ienākumu deklarācija nu jau par 2010.gadu, kurā šie atlikušie 400 Ls būs jānorāda). Savukārt par citiem gadiem (2008. un 2007. gadu) tiek atmaksāti 25% no 150 Ls, bet atlikusī summa tāpat ir jāpārceļ uz nākamā gada deklarāciju. Arī 2010.gadā, sniedzot deklarāciju par 2009.gada izglītības un ārstnieciskajiem pakalpojumiem, limits atkal būs 150 lati.”
Novērojams, ka ik gadu attaisnotajiem izdevumiem piesakās aizvien vairāk iedzīvotāju. „Pagaidām aktīvāk deklarācijas tiek aizpildītas VID nodaļās/apkalpošanas centros, bet aizvien pieaug EDS lietotāju skaits, kas deklarācijas iesniegšanu var veikt un veic elektroniski. Izmantojot EDS tas gan ir nedaudz komplicētāk, jo jāparūpējas, lai visi dokumenti būtu pievienojami elektroniskā formātā, tātad būtu ieskenēti, tomēr šādi var izvairīties no lieka laika patēriņa, ko ieekonomēt, lai nebūtu jādodas uz VID nodaļu personīgi,” informē VID speciālisti.

Reklāma
Reklāma


! Attaisnotie izdevumi NEATTIECAS uz to mācību maksas daļu, kas paredzēta transporta izdevumiem uz mācību vietu un atpakaļ, mājokļa īrei un tajā izmantotajiem komunālajiem pakalpojumiem, kā arī ēdināšanas izdevumiem mācību laikā. Attaisnotajos izdevumos neiekļauj izdevumus par augstākās un visu pakāpju profesionālās izglītības, kā arī specialitātes iegūšanu ārvalstu mācību iestādēs. Detalizētāka informācija pieejama Valsts ieņēmumu dienesta mājas lapā www.vid.gov.lv, zvanot VID konsultantiem uz VID Informatīvo tālruni 1898, kā arī konsultējoties VID nodaļās visā Latvijā.
    

Naudas plānošanas centra sagatavotā informācija, www.vissparnaudu.lv.