Biežāk uzdotie jautājumi par uzkrājumiem bērniem

Uz biežāk uzdotajiem jautājumiem par uzkrājumiem un dzīvības apdrošināšanu bērniem atbild SEB dzīvības apdrošināšanas eksperte Sarma Freiberga.

Publicitātes foto.

FOTO: Mammamuntetiem.lv

Publicitātes foto.

Par iemaksām
Kāda ir minimālā mēneša iemaksa veidojot bērnam uzkrājumu?
Lai sāktu veidot uzkrājumu bērna nākotnei, nav nepieciešamas lielas naudas summas - pietiek ar 15 latiem mēnesī vai ekvivalentu eiro. Tieši tā ir viena no uzkrājošās apdrošināšanas priekšrocībām, salīdzinot ar citiem uzkrājumu viediem – nav nepieciešamas lielas iemaksas, kapitālu iespējams sakrāt pamazām, vadoties no katra iespējām. Protams, jo lielākas iemaksas, jo lielāks būs uzkrātais kapitāls un peļņa termiņa beigās, taču, savlaicīgi sākot veidot uzkrājumu bērna nākotnei, arī ar nelielām iemaksām ir iespējams sakrāt ievērojamu kapitālu bērna nākotnei.

 

FOTO: SEB dzīvības apdrošināšanas eksperte Sarma Freiberga.


Vai maksājumiem jābūt katru mēnesi, vai ir iespējams veikt iemaksas, piemēram, ik pa 3 mēnešiem?
Iemaksas variet veikt gan reizi mēnesī, gan reizi ceturksnī, gan pusgadā vai gadā. Jāņem vērā, ka minimālā ieguldījuma summa mēnesī ir 15 lati, attiecīgi ceturkšņa ieguldījumu summa būs 45 lati u.t.t. Lai palielinātu uzkrājumu, polisē variet veikt arī papildu iemaksas brīvi izvēlētā apjomā. Variet arī izdarīt lielāku pirmo iemaksu, bet pēc tam papildināt uzkrājumu ar regulārām mazākām iemaksām.

Vai ir kāds ierobežojums no kura vecuma bērnam sākt uzkrāt (man bērnam jau 8 gadi)?
Sākt veidot uzkrājumu bērnam Jūs variet jebkurā brīdī. Pat sākot krāt dažus gadus pirms vidusskolas, iespējams sakrāt, piemēram, turpmākajām studijām. Uzkrājuma beigu termiņam vienmēr nav jābūt bērna 18 gadiem - to iespējams izvēlēties, piemēram, līdz vecumam, kad bērnam jādodas studēt. Protams, jo ātrāk sāksiet veidot uzkrājumu, jo lielāku kapitālu būs iespējams sakrāt ar salīdzinoši nelielām iemaksām.

Vai var uzlikt automātisko maksājumu bērnu kontā?
Automātisko maksājumu Jūs variet pieslēgt savam kontam – par to, lai katru mēnesi noteikta summa no Jūsu konta tiktu ieskaitīta uzkrājumā.

Ja mans algas konts ir citā bankā, vai varu veikt uzkrājumus Jūsu bankā?
Jā, protams, arī citu banku klienti ir laipni gaidīti veidot uzkrājumus ar SEB dzīvības apdrošināšanu. Pārskatījumu SEB bērna uzkrājumā iespējams veikt no jebkuras bankas.

Vai iemaksas iespējams uz laiku pārtraukt, saglabājot līgumu?
Ja radušās īslaicīgas problēmas, kuru rezultātā nav iespējams veikt iemaksas, ir iespējams saglabāt polisi, nelaimes gadījumu apdrošināšanas prēmijas sedzot no iemaksātās uzkrājuma summas līdz brīdim, kad klients var atsākt iemaksas. Taču par šādiem gadījumiem noteikti jāsazinās ar SEB speciālistiem, lai mēs kopā varētu rast labāko risinājumu.

Par izmaksām
Kurš ir naudas saimnieks, kad bērns sasniedz 18 gadu vecumu? Vai bērns pats var rīkoties ar naudu, vai tā tomēr ir vecāku pārziņā?
Tā kā labuma guvējs ir bērns, tad apdrošināšanas perioda beigās uzkrājums tiek izmaksāts bērnam, kurš var rīkoties ar attiecīgo naudu pēc saviem ieskatiem. Ja, polisei beidzoties, bērns vēl nav pilngadīgs, nauda tiek ieskaitīta bērna kontā, kur tā glabājās, līdz bērns sasniedz pilngadību.

Ja bērns (18 gados) pats saņem naudu (var rīkoties ar uzkrājumu), vai bankā var norādīt, ka uzkrājums ir paredzēts tieši studiju maksai? Vai to var nokontrolēt?
Tā kā naudas īpašnieks ir bērns, tad apdrošinātājam nav tiesību ietekmēt viņa rīcību ar naudu – bērns pēc pilngadības sasniegšanas to var tērēt pēc saviem ieskatiem. Taču vecāki var izvēlēties, kā bērns saņems šo uzkrājumu – uzreiz vienā maksājumā, vai stipendiju veidā.

Vai ir iespēja izņemt uzkrāto naudu pirms mans bērns sasniedz 18 gadu vecumu?
Jā, nepieciešamības gadījumā ir iespējams pārtraukt līgumu pirms termiņa beigām un saņemt atpirkuma summu. Tas, kāda summa tiek atgriezta, ir atkarīgs no līguma gada, kurā polise tiek lauzta - atpirkuma apmērs ir atrunāts katra līguma noteikumos. Šādā gadījumā uzkrātā nauda tiek izmaksāta vecākam, kurš veicis uzkrājumu. Jārēķinās, ka, laužot līgumu ātrāk kā 5 gadus pēc tā noslēgšanas, būs jāatmaksā valstij Iedzīvotāju ienākumu nodoklis, ko pirms tam saņēmāt no valsts kā nodokļa atmaksu.

Par ieguvumiem
Cik var maksimāli nopelnīt? Kāda būs peļņa pēc 3 gadiem, 5 gadiem, 10 gadiem?

Vecāki var izvēlēties – veidot uzkrājumu ar garantētu peļņu vai ieguldījumu fondos. Iespēju gūt maksimālu peļņu sniegs uzkrājums ar ieguldījums fondos, tā ienesīgums būs atkarīgs no ekonomikas un tirgus attīstības. Izvēloties šo ieguldījumu veidu, katram jāapzinās arī investīciju riski, kas saistās ar fondu cenu svārstībām. Garantētā uzkrājuma ienesīgums savukārt būs līdzvērtīgs SEB bankas atvērtā depozīta likmei. Būtiski atcerēties, ka šiem ieguvumiem vēl jāsummē ievērojams nodokļu efekts – slēdzot uzkrājošās dzīvības apdrošināšanas līgumu uz vismaz 5 gadiem, var saņemt Iedzīvotāju ienākuma nodokļa atmaksu no valsts par gada laikā veiktajām iemaksām, kas nepārsniedz 10% no bruto ienākumiem attiecīgajā gadā.
SEB bankas mājas lapas sadaļā „Dzīvības apdrošināšana” ir ievietots ērts kalkulators, kurā katrs pats, izvēloties iemaksu apjomu un termiņu, var sarēķināt, kāds veidosies uzkrājums, kāda būs peļņa un ieguvums no nodokļu atmaksas. Kalkulatoru skaties šeit!

Piemērs

Reklāma
ReklāmaKā var saņemt nodokļa atmaksu no valsts?
Lai saņemtu nodokļu atmaksu, savā Valsts ieņēmumu dienesta (VID) nodaļā jāiesniedz aizpildīta gada ienākumu deklarācija, uz kuras pamata iemaksas uzkrājošajā apdrošināšanā, kas nepārsniegs 10% no kopējiem gada ienākumiem, tiks atskaitītas no ar nodokli apliekamo ienākumu apjoma. Deklarācijai jāpievieno dokumenti, kas apliecina veiktās iemaksas. Izziņa no apdrošinātāja par iemaksām nav nepieciešama, jo tiek nodrošināta elektroniska informācijas apmaiņa starp SEB dzīvības apdrošināšanu un VID. Mēs esam arī izstrādājuši paraugus un palīgus deklarācijas aizpildīšanai, tos iespējams atrast un izmantot SEB mājas lapā.
Otra iespēja, kā saņemt nodokļa atmaksu, ir vienoties ar darba devēju, ka iemaksas uzkrājumā tiek veiktas no darba vietas. Tas nozīmē, ka Jūsu izvēlēto naudas summu uzkrājumā ieskaita grāmatvedis, bet Jūs atgūstiet ienākumu nodokli katru mēnesi, un nav nepieciešams aizpildīt un iesniegt VID deklarācijas.
 
Par apdrošināšanu
Kā darbojas apdrošināšana? Ja mans bērns ir salauzis pirkstu, bet man ir šāds bērna uzkrājums/apdrošināšana - kāda ir kompensācija? Un cik ilgā ātrā laikā tā tiek izmaksāta?

Slēdzot līgumu, vecāki var izvēlēties nelaimes gadījumu apdrošināšanas summu. Atlīdzības apmērs būs atkarīgs no tā, kāda ir nelaimes gadījumu apdrošināšanas summa un konkrētā nelaimes gadījuma sekas. Atlīdzības apmēri dažādām traumām ir atšķirīgi, tie atrunāti nelaimes gadījumu apdrošināšanas noteikumos, kas ir līguma sastāvdaļa. Iestājoties nelaimes gadījumam, klientam, tiklīdz tas iespējams, jāiesniedz atlīdzības pieteikums un nelaimes gadījumu apliecinošs dokumenti (piemēram, izraksts no medicīnas kartes) SEB bankā. Atlīdzība tiek izmaksāta 30 kalendāro dienu laikā pēc visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas.

Vai bērnu apdrošināšana stājas spēkā no pirmās iemaksas?
Jā, nelaimes gadījumu apdrošināšana stājas spēkā pilnā apmērā no pirmās iemaksas veikšanas. Turklāt, veicot uzkrājumu bērna nākotnei, automātiski tiek apdrošināta viena no bērna vecāku dzīvībām, kas sniedz finansiālu atbalstu gadījumā, ja bērns zaudē šo apgādnieku.

Kas man jādara, ja vēlos noslēgt līgumu bērna nākotnes uzkrājumam?


Uzzini vairāk: www.seb.lv,  vai pa tālruni 67079800