Drīz "Rīgas Dzemdību namā" varēs dzemdēt kā mājās

"Rīgas Dzemdību nams" atrodas vērienīgu pārmaiņu priekšā — tiks izveidots vienots un modernizēts Dzemdību centrs un labiekārtotas telpas pēcdzemdību un jaundzimušo aprūpei.

Pavisam renovēs četrus galvenā korpusa ēkas stāvus, būtiski uzlabojot veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas kvalitāti un pakalpojumu pieejamību Rīgas un citu Latvijas reģionu iedzīvotājiem.

FOTO: Arturs Šulcs

Pavisam renovēs četrus galvenā korpusa ēkas stāvus, būtiski uzlabojot veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas kvalitāti un pakalpojumu pieejamību Rīgas un citu Latvijas reģionu iedzīvotājiem.

Pavisam renovēs četrus galvenā korpusa ēkas stāvus, būtiski uzlabojot veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas kvalitāti un pakalpojumu pieejamību Rīgas un citu Latvijas reģionu iedzīvotājiem. Projekta ietvaros plānots nodrošināt efektīvāku resursu izmantošanu, sekmēt atbilstošas vides un mikroklimata veidošanu pacientiem un personālam.

"Rīgas Dzemdību nama" valdes priekšsēdētāja Ilze Lietuviete atzīst, ka arī viņu darbību ietekmē demogrāfiskās tendences valstī, uzsverot, ka demogrāfijas rādītāji ir cieši saistīti ar ekonomisko situāciju valstī: "Ekonomiski nestabilos apstākļos jaundzimušo bērnu skaits samazinās, to mēs jau reiz varējām novērot laikā pēc neatkarības atgūšanas, kad piecu gadu periodā dzimušo bērnu skaits samazinājās divas reizes. Šī gadsimta sākuma saimnieciskais uzplaukums atspoguļojas arī dzemdību skaita pieaugumā, bet ekonomiskās lejupslīdes nenovēršamās sekas ir demogrāfiskās situācijas pasliktināšanās. Taču pie mums tiek pieņemta trešā daļa jeb 32% no visām Latvijā notiekošajām dzemdībām. Tāpēc neatkarīgi no satraucošajām dzimstības tendencēm valstī mūsu uzdevums ir nodrošināt augstas kvalitātes pakalpojumus dzemdībās un pēcdzemdību aprūpē."

Būs iespējams nodrošināt dzemdību pieņemšanu mājas apstākļiem pietuvinātā vidē, bet patoloģisku dzemdību gadījumā — nodrošināt dažāda veida monitorēšanu visā dzemdību laikā.

Dace Rezeberga, "Rīgas Dzemdību nama" galvenā ginekoloģe atklāj, ka jaunā centra galvenie mērķi ir nodrošināt optimālu dzemdību aprūpi un telpu būtiskākā atšķirība būs to augstā funkcionalitāte un komfortablie apstākļi: "Patlaban pacientes dzemdību procesā atrodas pirmsdzemdību palātā, izmeklēšana tiek veikta apskašu telpā, bet dzemdības norit dzemdību zālē. Jaunajā centrā katrai ģimenei būs sava individuāla palāta, kurā paredzēts veikt visu dzemdību procesā nepieciešamo — izmeklēšanu, dzemdību vadīšanu un pieņemšanu. Turklāt būs iespējams nodrošināt dzemdību pieņemšanu mājas apstākļiem pietuvinātā vidē, bet patoloģisku dzemdību gadījumā — nodrošināt dažāda veida monitorēšanu visā dzemdību laikā. Pacientes jutīsies droši un komfortabli mājīgās dzemdību istabās, kuru aprīkojums būs piemērojams dažādām vajadzībām."

Ekonomiski nestabilos apstākļos jaundzimušo bērnu skaits samazinās, to mēs jau reiz varējām novērot laikā pēc neatkarības atgūšanas, kad piecu gadu periodā dzimušo bērnu skaits samazinājās divas reizes.

Reklāma
Reklāma

Projekta gaitā plānota ēkas Nr.1 7. stāva telpu grupas renovācija apmēram 860 m2 platībā, lai izveidotu vienotu Dzemdību centru. Izveidojot vienoto Dzemdību centru, esošās dzemdību telpas 2., 3. un 4.stāvā, kuru kopējā platība ir apmēram 1343 m2, tiks pārveidotas pēcdzemdību pacientu aprūpes vajadzībām. Turklāt plānota arī pacientu transporta liftu un apmeklētāju liftu nomaiņa, garantējot ērtu pacientu plūsmu un atbilstošu vidi apmeklētājiem ar īpašām vajadzībām.

Dzemdību centrā tiks pieņemtas dzemdības, jaunais centrs atradīsies vienā stāvā ar operāciju bloku, kas samazinās laika zudumu neatliekamās situācijās un palielinās pacientu drošību. Pēcdzemdību un jaundzimušo aprūpe tiks veikta renovētajās telpās 2., 3. un 4. stāvā.

Renovācijas darbi notiks divos secīgos posmos pēc atbilstošu tehnisko projektu izstrādes: 1.posmā tiks veikti renovācijas darbi 7. stāvā. Pārbūvi plānots uzsākt 2011. gada oktobrī un pabeigt 2012. gada jūlijā. Savukārt orientējoši 2012. gada augustā tiks uzsākti 2. posma renovācijas darbi 2., 3. un 4. stāvā, tos plānots pabeigt 2012. gada decembrī.

Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekts "Stacionārās veselības aprūpes infrastruktūras pilnveidošana Rīgas pašvaldības SIA "Rīgas Dzemdību nams", veicot pasākumus veselības aprūpes pakalpojumu kvalitātes un izmaksu efektivitātes uzlabošanai” tiks veikts par ERAF līdzekļiem un Rīgas domes līdzfinansējumu. No projekta kopējā finansējuma, kas ir 1 061 012 latu, ERAF līdzfinansē 85%, savukārt Rīgas dome būs iespējams nodrošināt dzemdību pieņemšanu mājas apstākļiem pietuvinātā vidē, bet patoloģisku dzemdību gadījumā — nodrošināt dažāda veida monitorēšanu visā dzemdību laikā. 15%.

"Rīgas Dzemdību nams" arī ir saņēmis ISO 9001:2008 vadības sistēmas sertifikātu, tādējādi kļūstot par pirmo mātes un bērna stacionārās veselības aprūpes iestādi Latvijā, kam piešķirta šī kvalitātes atzinība.