Kas dienu dzimst, tam viegla dzīve. Latviešu tautas ticējumi par dzimšanas dienu

Varbūt mūsdienu cilvēkam viens otrs senais latviešu ticējums šķiet smaidu izraisošs, tomēr interesanti tos palasīt un padomāt – bet varbūt tajos slēpjas kāda dziļa doma?

FOTO: Shutterstock.com

* Auna dienā dzimuši bērni ir lēni un saticīgi, vērša dienā lēni, bet sirdīgi, dvīņu dienā lieli mīlētāji, vēža dienā darbos nešķirmīgi, lauvas dienā stipri, jumpravas dienā ilgi jauni un skaisti, svaru dienā patiesības cienītāji, skarpju dienā ķildīgi, strēlnieku dienā laimīgi, mežāža dienā muļķi, ūdensvīra dienā burvības cienītāji, zivju dienā izveicīgi iešanā un darbos.


* Ja dzimšanas dienā ir jauks laiks bijis, tad tā cilvēka mūžs arī būs jauks un laimīgs.


* Bērni, kas dzimuši saulītei lecot, nav ikdienišķi cilvēki.


* Kas dienu dzimst, tam viegla dzīve.


* Līdz priekšpusdienai dzimušie bērni ir apdāvināti.


* Naktī dzimušie bērni ir visspirgtākie un visveselīgākie.


* Nedēļas sākumā dzimušie sakot: „Vēl visa nedēļa priekšā, gan darbu padarīs!”

Reklāma
Reklāma


* Piektdienā dzimuši bērni varot redzēt raganas.


* Sestdienā dzimuši bērni esot žigli, tie sakot: „Nedēļa jau galā, man nav nekas darīts.”


* Svētdienā dzimis bērns esot gudrāks un veiklāks par citās dienās dzimušiem bērniem.


* Kas svētdienā dzimis, ir ļoti štātīgs.


* Ja cilvēks ir piedzimis jaunā mēnesī, tad tas ir spirgts, jautrs un jauns līdz vecumam; ja ir dzimis vecā mēnesī, tad otrādi.


* Ja dēls izskatās pēc tēva, tad tas būs nabadzīgs; bet ja pēc mātes, tad būs bagāts.