Vai tēvs var atņemt bērnam savu uzvārdu?

Bērna tēvs, piedzimstot bērnam, deva savu uzvārdu, bet ir pagājis un nu viņš ir izlēmis, ka nevēlas, lai bērnam ir viņa uzvārds. Vīrietis draud, ka gadījumā, ja es labprātīgi nepiekritīšu uzvāda maiņai, viņš vērsīsies bāriņtiesā. Cik reāli ir panākt spriedumu, ka bērnam tiek atņemts tēva uzvārds. Ko bērns zaudē, ja viņam nav tēva uzvārds?

FOTO: Shutterstock.com

Lai mainītu bērna uzvārdu, ar viena vai pat abu vecāku vēlmi vien nepietiek.

Zvērināts advokāts Jānis Kucenko:
Pirmkārt, ir svarīgi saprast, ka pat tad, ja bērna vecākiem ir dažādi uzvārdi, bērna uzvārdu nevar mainīt tiklīdz to izdomā kāds no vecākiem.
Jāpastāv kādam no Ministru kabineta noteikumu Nr. 761 “Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem” 134. vai 135. punktā paredzētajiem gadījumiem (skat. šeit.)

Praksē biežākais iemesls – bērnam maina uzvārdu uz tēva vai mātes uzvārdu pēc vecāku laulības noslēgšanas, vecāku laulības šķiršanas, tēva vai mātes laulības noslēgšanas, tēva vai mātes šķiršanas, pēc tēva vai mātes uzvārda maiņas.

Ir arī specifiskāki iemesli, piemēram, kādam no vecākiem ir atņemtas aizgādības tiesības u.c. Nepastāvot kādam no šiem apstākļiem, uzvārdu nevar nomainīt ne vienojoties, ne ar bāriņtiesas palīdzību.
 

Diemžēl no jautājuma nav skaidrs, vai pastāv kāds no minētajiem uzvārda maiņas iemesliem. Ja tāds pastāv, tad bāriņtiesa situāciju vērtēs individuāli. Likums neparedz konkrētus kritērijus, kas piemērojami šāda jautājuma izlemšanā. Bāriņtiesa vadīsies pēc bērna vislabākajām interesēm, vērtējot abu vecāku viedokli un bērna tiesības uz identitāti, tās apzināšanos.

Jāatzīst, ka praksē parasti bērna uzvārda maiņu pieprasa tas vecāks, kurš vēlas, lai viņam un bērnam būtu vienādi uzvārdi. Pie pretējas situācijas  grūti iedomāties racionālus tēva argumentus, ar ko viņš varētu pamatot to, ka bērna interesēm atbilstošāks būtu mātes uzvārds, tādēļ tēva izredzes panākt vēlamo vērtējams skeptiski.


Jāatzīmē, ka bērna uzvārds nekādi neietekmē bērna tiesības – ne tiesības uz uzturlīdzekļiem, ne mantojumu, ne kādas citas tiesības.

Reklāma
Reklāma