J&A: bijušais vīrs draud vienpusēji samazināt uzturlīdzekļu apjomu

Jautājums: Vai bērnu tēvs drīkst samazināt iepriekš noteikto uzturlīdzekļu apmēru uz pusi, ja maina darbu un viņa ienākumi būs mazāki? 

 Tēvs nevar vienpusēji mainīt vienošanos un maksāt mazāku summu.

FOTO: Shutterstock.com

Tēvs nevar vienpusēji mainīt vienošanos un maksāt mazāku summu.

Atbild zvērināta advokāte Dana Rone 
Ja vecāki rakstiski noslēguši līgumu par uzturlīdzekļu maksāšanas pienākumu un noteikuši uzturlīdzekļu summu, tad šī vienošanās ir spēkā, neraugoties uz jebkādām finansiālām vai darba vietas izmaiņām. Arī tad, ja bērna tēvs gūst minimālos ienākumus vai vispār negūst nekādus ienākumus, viņam ir pienākums maksāt bērnu labā uzturlīdzekļus tādā apmērā, kādi tie noteikti vienošanās dokumentā.

Tēvs nevar vienpusēji mainīt vienošanos un maksāt mazāku summu. Jautājumā nav norādīts, vai tiesvedība starp vecākiem tika izbeigta ar tiesas lēmumu par izlīguma apstiprināšanu. Ja šāds tiesas lēmums būtu, tad gadījumā, ja tēvs kavētu maksājumus vai neveiktu tos pilnā apmērā, tad māte uzreiz varētu lūgt zvērināta tiesu izpildītāja palīdzību, lai piedzītu uzturlīdzekļus.

Turpretim, ja tiesas lēmuma nav, bet ir tikai pušu parakstīta vienošanās, tad nemaksāšanas vai kavējumu gadījumā mammai vajadzēs celt prasību tiesā un prasīt gan uzturlīdzekļu piedziņu uz priekšdienām, gan radušā parāda piedziņu.

 

Par ģimenes tiesībām var uzdot jautājumus mūsu ekspertiem - Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas advokātiem. 

Reklāma
Reklāma