J&A: Šķiršanās pie notāra. Kā "dalīt" bērnus?

Jautājums: Vai šķiroties ir noteikti jādodas pie notāra, lai vienotos par to, pie kura no vecākiem paliks bērns, ja par to esam vienojušies savā starpā?

J&A: Šķiršanās pie notāra. Kā dalīt bērnus?

FOTO: Shutterstock.com

Atbildi zvērināta advokāte Anita Rektiņa. 
Vienlaicīgi ar laulības šķiršanu jāizlemj arī visi citi no ģimenes tiesiskajām attiecībām izrietošie prasījumi. Ja bērna vecāki laulību šķir pie notāra, tad notārs, visticamāk, pieprasīs iesniegt rakstisku vienošanos par bērna aizgādību, dzīvesvietu, saskarsmes kārtību ar atsevišķi dzīvojošo vecāku un uzturlīdzekļu apmēru. Šādu rakstisku vienošanos var sastādīt paši vecāki vai lūgt to darīt juristam vai notāram, kuram iesniegts laulības šķiršanas pieteikums.

Ja laulība tiek šķirta tiesā un vecāki par visiem ar bērniem saistītiem jautājumiem ir vienojušies savā starpā, tad prasības pieteikumā tiesai jānorāda, ka strīda šajā daļā nav un rakstiskas vienošanās iesniegšanu tiesa nepieprasa.

 

Par ģimenes tiesībām var uzdot jautājumus mūsu ekspertiem - Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas advokātiem. 

Reklāma
Reklāma