Vecāki šķiras, bērni grib mainīt uzvārdu. Vai tas ir iespējams?

Šķiršanās process rada ļoti daudz jautājumu, tai skaitā, vai ir iespējams mainīt uzvārdu bērniem, ja viņi paši to vēlas. Atbild juridiskā biroja "INLAT PLUS" speciālisti.

FOTO: Mammamuntetiem.lv

Ja vecāki nolēmuši doties katrs savu ceļu, vai bērniem ir iespējams mainīt uzvārdu?

"Ar vīru esam iesnieguši laulības šķiršanu. Faktiski jau 5 gadus nedzīvojam kopā. Laulībā dzimuši divi bērni, šobrīd 8 un 5 gadus veci. Viņa tikšanos ar bērniem nekad neesmu ierobežojusi, drīzāk jau viņš nav izrādījis vēlēšanos tikties. Šķiroties es ņemu pirmslaulības uzvārdu. Arī bērni uzstāj, ka vēlas manu uzvārdu. Sakiet lūdzu, vai tas ir iespējams?"

Reklāma
Reklāma


"Saskaņā ar Civillikuma 151.pantu, bērna uzvārdu nosaka pēc vecāku uzvārda. Ja vecākiem ir dažādi uzvārdi, bērnam saskaņā ar vecāku vienošanos dod tēva vai mātes uzvārdu. Ja vecāki nevar vienoties par bērna uzvārdu, to nosaka pēc bāriņtiesas lēmuma.
Bāriņtiesu likuma 19.panta 1. daļa nosaka, ka bāriņtiesa lemj par bērna uzvārda ierakstu, ja vecāki par to nevar vienoties. Šis pants neparedz konkrētus kritērijus, kas piemērojami šāda jautājuma izlemšanā. Līdz ar to jautājums par bērna uzvārdu izšķirams, lietas faktiskos apstākļus vērtējot no vispārējo bērnu tiesību puses. Bērnu tiesību aizsardzības likuma 6.panta pirmā daļa paredz, ka tiesiskajās attiecībās, kas skar bērnu, bērna tiesības un intereses ir prioritāras. Tādējādi jautājumā par bērna uzvārda noteikšanu jānoskaidro, kurš no risinājumiem vislabāk atbilst bērna tiesībām un interesēm. Ņemot vērā, minēto, uzskatāms, ka bērna interesēs ir saukties tās personas uzvārdā, kura realizē primāro aprūpi. Tātad, Jums ir jāvēršas bāriņtiesā ar iesniegumu par pozitīva administratīvā akta par uzvārdu maiņu izdošanu."