Tētu biežākie darbi mājās – remontēšana un atkritumu tvertnes iznešana. Tēvu aptaujas “Tētis mājās” datu apkopojums

Lai arī tēti ikdienas mājas darbos iesaistās mazāk nekā viņu partnere, tētiem ikdienas pienākumi ir. Visbiežākie no tiem ir salūzušo lietu labošana, atkritumu iznešana un iepirkšanās, bet visvairāk no darāmā viņiem patīk salabot to, kas salūzis, – par šiem un citiem darbiem, pienākumiem un sajūtām, kas saistās ar ikdienas dzīvi mājās, tēti atklāti dalās tematiskajā tēvu aptaujā.
Aptaujā piedalījās 1099 tēti. Vidējam respondentam ir 1–2 bērni (83 %), pārējiem 3 vai vairāk bērnu, un viņš dzīvo kopā ar partneri un bērniem (97 %).

FOTO: Publicitātes foto

Aptaujā piedalījās 1099 tēti. Vidējam respondentam ir 1–2 bērni (83 %), pārējiem 3 vai vairāk bērnu, un viņš dzīvo kopā ar partneri un bērniem (97 %).

Tēvu aptauju “Tētis mājās”* sadarbībā ar mājokļu vadošo attīstītāju “Bonava” augustā un septembrī veica vecāku organizācija “Mammamuntetiem.lv”, aptaujā piedalījās 1099 tēti. Vidējam respondentam ir 1–2 bērni (83 %), pārējiem 3 vai vairāk bērnu, un viņš dzīvo kopā ar partneri un bērniem (97 %).

 

“Mājas ir tā vieta, kurai vajadzētu būt ģimenes miera un labsajūtas avotam – mājās labi vajadzētu justies katram no ģimenes. Tieši tāpēc ir svarīgi mājas pienākumus, kā arī atbildību par bērna aprūpi starp partneriem dalīt, līdzsvarot. Aptaujā tētiem vaicājām, kā, viņuprāt, viņu ģimenē veicas ar šo ikdienas darbu dalīšanu un kādas ir viņu pārdomas par to,” par aptaujas mērķiem stāsta Inga Akmentiņa-Smildziņa, vecāku organizācijas “Mammamuntetiem.lv” vadītāja. Tēvus, gaidot Tēva dienu, organizācija aptaujā katru gadu, allaž izvirzot kādu centrālo tematu – šogad tātad par tētiem mājās.  

 

Darbu dalīšana mājās – tēti dara mazāk

“Aptaujā uzdevām jautājumu – kurš no partneriem, pēc tēvu novērtējuma, mājas pienākumus dara vairāk? Atbildēs parādījās statistiski nozīmīgas atšķirības starp tētiem, kuri strādā 40 stundas nedēļā, un tiem, kas strādā vairāk par 40 stundām. Ja tētis strādā vairāk par 40 stundām nedēļā un arī gadījumā, ja mamma ir bērna kopšanas atvaļinājumā, tēta iesaiste mājas darbos ir mazāka salīdzinājumā ar otru vecāku nekā tad, ja abi strādā ierastu 40 stundu slodzi nedēļā vai mamma neatrodas bērna kopšanas atvaļinājumā,” aptaujas rezultātus komentē tās līdzautore, pētniece un psiholoģe Sabīne Bērziņa.

 

Aptaujas dalībnieku darba noslodze sadalās šādi: 45 % tēvu strādā 40 h nedēļā un 45 % – vairāk par 40 h nedēļā. Atbildot par pienākumu dalīšanu mājās, tikai trešā daļa tētu (31 %) norāda, ka mājas pienākumus viņi veic katru dienu. Bieži ikdienas darbus mājās dara 27 % tētu, savukārt tikai dažreiz – gandrīz 40 % tētu.

 

Jautājumā par mājas pienākumu sadali starp vecākiem 11 % tēvu norāda, ka otrs vecāks ir galvenais mājas darbu darītājs. 

 

Vienlaikus 20 % teic, ka katram vecākam ir savi mājas pienākumi, un 67 % mājas darbus dala pēc tā brīža nepieciešamības.

Kurš no vecākiem mājās dara vairāk? 60 % tētu atzīst, ka mājas darbos iesaistās mazāk nekā partnere, un tikai 35 % respondentu uzskata, ka iesaistās vienlīdzīgi.


Tētu iesaistes mājas darbos atšķirības atkarībā no darba slodzes:

 

Tie, kas strādā 40 h nedēļā:

 • 50 % norāda, ka iesaistās mazāk nekā partnere;
 • 40 % norāda, ka iesaistās vienādā mērā;
 • 8 % norāda, ka iesaistās vairāk nekā partnere.

 

Tie tēti, kas strādā vairāk par 40 h nedēļā:

 • 65 % norāda, ka iesaistās mazāk nekā partnere;
 • 31 % norāda, ka iesaistās vienādā mērā;
 • 3 % norāda, ka iesaistās vairāk nekā partnere.

 

Ja mamma atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā:

 • 62 % norāda, ka iesaistās mazāk nekā partnere;
 • 33 % norāda, ka iesaistās vienādā mērā;
 • 4 % norāda, ka iesaistās vairāk nekā partnere.
   

 

TOP 5 biežākie darbi, kurus mājās veic tētis:
 

 1. Saremontē, kas saplīsis. (88 %)
 2. Iznes atkritumu tvertni. (85 %)
 3. Iet iepirkties uz veikalu. (73 %)
 4. Mazgā traukus vai kārto trauku mazgājamo mašīnu. (55 %)
 5. Gatavo ēst. (49 %)

 

TOP 5 pienākumi mājās, kas tētim sagādā vislielāko prieku:

 1. Saremontēt, kas saplīsis. (58 %)
 2. Gatavot ēst. (40 %)
 3. Iet iepirkties. (35 %)
 4. Neviens… (14 %)
 5. Kārtot māju. (11 %)

 

“Tēti aptaujā dalās arī ar citiem pienākumiem, kas ir viņu tiešā pārziņā, piemēram, malkas sanešana un krāsns kurināšana, pagalma labiekārtošana, piemēram, zāles pļaušana, balkona kārtošana, celtniecības darbi un citi pienākumi,” uzskaita Inga Akmentiņa-Smildziņa.

 

Tētis un bērnu aprūpe – tēti ar zīdaini jūtas droši

Lielākā daļa tētu – 71 % – jūtas droši, aprūpējot zīdaini. Tomēr gandrīz piektā daļa tēvu (24 %) jūtas vai jutās daļēji droši, aprūpējot mazuli, kad līdzās nav mammas. Un tikai 5 % nav jutušies droši.

Reklāma
Reklāma

“Tēti aptaujā paskaidroja, kāpēc viņiem ir šādas sajūtas – tie, kas jūtas vai jutās droši ar zīdaini teic, ka liela nozīme ir bijusi iedrošinājumam no bērna mammas puses, paskaidrojumiem, kas un kā jādara. Palīdzējuši arī vecāku kursos gūtie ieteikumi un dzemdību iestādes speciālistu sniegtās zināšanas. Daudziem tētiem drošības sajūtu radījis ar bērnu kopā pavadītais laiks, kā arī iepriekšēja pieredze ar citiem bērniem – pašu bērniem vai brāļiem, māsām. Tāpat tētus iedrošina apziņa, ka bērnam ir divi vecāki un kopā var tikt galā,” tēvu atbildes izklāsta Sabīne Bērziņa.

 

Daži tētu, kas ir par sevi pārliecināti, citāti: “Viņš tak ir mans bērns”, “Uzskatu, ka esmu spējīgs par dēlu parūpēties vienlīdz prasmīgi kā mamma”, “Uzskatu, ka tas ir mans pienākums”, “Jo esmu vajadzīgs”.

 

“Savukārt tie tēti, kas ar zīdaini jutās vai jūtas daļēji droši, norāda uz pieredzes, zināšanu un pārliecības trūkumu – nepārliecinātību par to, vai zīdaiņa aprūpe tiek veikta pareizi, vai viņi ir pietiekami labi un gādīgi tēvi. Nemierīgs, raudošs mazulis liek tētiem justies daļēji droši par zīdaiņa aprūpi. Tēvus uztrauc arī bērna izsalkums – ja mammas nav klāt un bērns vēlas zīst,” skaidro pētniece.

 

Dažu tētu, kas nav pārliecināti par sevi, citāti: “Bail izdarīt pāri”, “Bail, ka sāks raudāt un nevarēšu nomierināt”, “Neesmu par sevi pārliecināts”, “Mamma zina labāk”.

 

Aptaujā tēviem arī jautāts, cik bieži, salīdzinot ar mammu, viņi spēlējas ar bērnu? “Šajā jautājumā bija statistiski nozīmīgas atšķirības starp tiem tētiem, kur abi vecāki strādā, vai tajos gadījumos, kad mamma atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā, proti, ja mamma ir bērna kopšanas atvaļinājumā, tētis retāk spēlējas ar bērnu, un tas ir saprotams, jo mamma fiziski vairāk laika pavada ar bērnu,” paskaidro pētniece Sabīne Bērziņa.

 

Kopumā teju puse respondentu (49 %) norāda, ka ar bērnu spēlējas retāk nekā mamma.

 

37 % norāda, ka abi vecāki ar bērniem spēlējas vienādā daudzumā, un 13 % teic, ka spēlējas biežāk nekā partnere.

“Tētiem uzdevām arī jautājumu – cik daudz tu sarunājies, uzklausi bērnu? Kopumā 85 % tētu atbildēja, ka to dara daudz vai ļoti daudz, un tikai atlikušie 15 % teica, ka šādas sarunas un uzklausīšana nav bieža,” stāsta Inga Akmentiņa-Smildziņa.

 

Ir labi, ja ģimenei ir izveidota atbalsta komanda, kurai lūgt palīdzību ārkārtas gadījumā. Tāpēc tētiem tika vaicāts arī par to, vai saistībā ar bērniem mēdz lūgt savu kaimiņu palīdzību. Izrādās, ka 81 % respondentu nav iesaistījuši kaimiņus un arī nedomā iesaistīt, un tikai nepilni 8 % teic, ka līdz šim nav iesaistījuši, tomēr apsver to darīt. Attiecīgi tikai 11 % kaimiņus bērnu pieskatīšanā ir iesaistījuši.


Mājās arī tētis? Tēvi vērtē iespēju doties bērna kopšanas atvaļinājumā

Tēvu aptaujā lūdzām dalīties pārdomās gan par jauno regulu, kas paredz, ka abiem vecākiem būs jādodas bērna kopšanas atvaļinājumā, gan arī par to, kurš no partneriem biežāk ņem slimības lapu bērna saslimšanas gadījumā. 56 % respondentu norāda, ka bērna veselības problēmu gadījumā biežāk vai vienmēr slimības lapu ņem partnere (tikai partnere 22 % gadījumu). Vien trešā daļa (32 %) slimības lapu bērnu dēļ ņem vienlīdzīgā apmērā, kamēr 12 % tētu teic, ka slimības lapu ņem tikai viņi.


Kā tēvi vērtē jauno regulu, ka divi mēneši no bērna kopšanas atvaļinājuma būs jāizmanto arī otram vecākam? 

 

Pozitīvi to šobrīd vērtē tikai nepilna trešā daļa tētu (29 %), 

 

tāpat trešā daļa jaunumu vērtē neitrāli (30 %), atlikušie tēti teic, ka viņiem trūkst informācijas, lai spētu regulu novērtēt (21 %), un piektā daļa (20 %) vērtē negatīvi.

“Tie tēti, kas regulu vērtē pozitīvi, teic, ka bērns ir jāaudzina abiem vecākiem; tā ir iespēja būt kopā un arī tētim ar bērnu veidot ciešāku kontaktu. Vēl tēvi saka, ka arī viņi vēlas apmaksātas brīvdienas ar bērniem, arī tēti ir pelnījuši laiku kopā ar mazu bērnu un jābūt vienlīdzībai bērna aprūpē. Tāpat tēvi uzskata, ka ar regulas ieviešanu tiks mainīti stereotipi par galveno aprūpētāju un tētim veidosies ciešāka saikne un lielāka izpratne par savu bērnu,” uzskaita psiholoģe Sabīne Bērziņa.

 

Citējot pozitīvi noskaņotos tētus: “Jo bērns ir jāaudzina abiem vecākiem”, “Vēlos redzēt savu puiku biežāk”, “Mudinās tēvus vairāk iesaistīties bērnu ikdienā”.

 

“Savukārt tie, kas regulu vērtē vairāk negatīvi, uzskata, ka šim jāpaliek izvēles jautājumam, norāda, ka viņam darbā nav iespējams atrast aizvietotāju (piemēram, uzņēmuma īpašnieks), tas apdraud tēva konkurētspēju darba vidē, nevēlas zaudēt ienākumus, kā arī atzīst, ka mamma ir neaizvietojama bērna pirmajā dzīves posmā, piemēram, zīdīšanā, emocionālajā piesaistē, mātes instinktā,” stāsta pētniece.

 

Tēti, kas regulu vērtē negatīvi, raksta šādi: “Pārsvarā ar bērniem tomēr “darbojas” mamma”, “Mammai ir ciešāka saikne ar bērnu”, “Vīrietim ir jāstrādā un jānodrošina ģimeni”.

 

Atbildot uz jautājumu, ar kādām grūtībām, pēc tētu domām, jāsaskaras tēviem, dodoties bērna kopšanas atvaļinājumā, respondentu TOP 5 atbildes ir šādas:

 1. Mājsaimniecības ienākumu samazināšanās. (55 %)
 2. Bērna barošanas grūtības (māte vienīgā var zīdīt). (52 %)
 3. Darba devēja nelabvēlīga attieksme. (46 %)
 4. Neaizvietojamība manā darbā. (39 %)
 5. Sabiedrības, darba kolēģu neizpratne. (20 %)

 

* Par aptauju “Tētis mājās”

Tēvu aptauju “Tētis mājās” 2022. gada augustā un septembrī, gaidot Tēva dienu, veica vecāku organizācija “Mammamuntetiem.lv” sadarbībā ar mājokļu vadošo attīstītāju Latvijā “Bonava”. Aptaujā piedalījās 1099 tēti no visas Latvijas. Tipiskais tētis – aptaujas respondents: tētim ir viens vai divi bērni (82 %), vairāk par diviem bērniem ir 14 % respondentu. Dzīvo kopā ar partneri un bērniem (97 %). Visbiežāk abi vecāki strādā (60 %) vai mamma atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā (40 %). Dzīvo ar ģimeni savā privātā mājoklī (70 %) vai īrētā mājoklī (27 %). Visbiežāk dzīvo dzīvoklī (70 %), 29 % – dzīvo mājā. Dzīvojamā platība ir vidēji 86 kvadrātmetrus liela. Bērnam tipiski ir pašam sava istaba (68 %) vai arī bērni dala istabu (27 %). Tētis, kas piedalījās aptaujā, strādā 40 stundas nedēļā (46 %) vai vairāk par 40 stundām nedēļā (44 %). Darba formāts – strādā ārpus mājas, ofisā (73 %) vai arī daļēji attālināti 19 %. 

Saistītie raksti