Laulība nāk par labu pāra finansiālajai labklājībai. Vai tu ar partneri esi uz pareizā ceļa?

Cilvēki, kuri ir precējušies, nonākot uz 50 gadu sliekšņa, dzīvē ir sasnieguši labāku materiālo stāvokli un ir finansiāli stabilāki, liecina dažādi pētījumi. 

Oficiāl laulība, iespējams, finansiāli izdevīgākā attiecību forma.

FOTO: Shutterstock.com

Oficiāl laulība, iespējams, finansiāli izdevīgākā attiecību forma.

Nauda un nesaskaņas, kas rodas saistībā ar finanšu jautājumiem, ir viens no izplatītākajiem ģimeņu strīdiem un pat šķiršanās iemesliem. Bet tie, kas tiek galā ar šo kopdzīves izaicinājumu, vēlāk dzīvo finansiāli nodrošinātāk nekā  tie,  kas ir vientuļnieki, šķīrušies vai arī dzīvo kopā nereģistrētās attiecībās. 

“Laulātie ir veiksmīgāki,“  apgalvo Aiovas Universitātes profesore Amēlija Karrakere, kas ir sadarbībā ar citiem zinātniekiem veikusi plašu izpēti par ģimenes institūcijas nozīmi un to, kā dažādās kopdzīves formas ietekmē cilvēku labklājību visā dzīves laikā.  Interesanti, ka augstāku labklājības līmeni sasniedz tie, kas spējuši izturēt dzīves izaicinājumus un saglabāt laulību ar savu pirmo partneri. 

Aiovas Universitātes pētījumā uzmanības fokuss tika vērsts uz 51 – 56 gadus veciem cilvēkiem – pāriem, vientuļniekiem un šķirteņiem. Šis posms izvēlēts apzināti, jo sasniedzot noteiktu vecumu, cilvēks sāk domāt par to, kā dzīvos, aizejot pensijā.

 

Interesanti, ka augstāku labklājības līmeni sasniedz tie, kas spējuši izturēt dzīves izaicinājumus un saglabāt laulību ar savu pirmo partneri. 


Iegūtie pētījuma dati atklāja, ka cilvēkiem, kuri nekad nav bijuši precējušies, 3,3 reizes lielāks risks piedzīvot personisku finansiālu bankrotu vai nonākt nopietnās materiālās grūtībās. Šķirteņiem šis risks ir mazāks, proti, 2,2. 

Vai tu un tavs partneris ir vienoti nostāja par finanšu izlietojumu un materiālajām prioritātēm? Jo vairāk kopīgu saskarsmes punktu būs, jo stabilāka ir jūsu laulība un materiālā labklājība nākotnē. 
 

Reklāma
Reklāma

Avots: http://time.com/