No 1.septembra paplašināts paternitātes pabalsta saņēmēju loks adoptētājiem

No 2019.gada 1.septembra tiesības uz paternitātes pabalstu ir arī vienam no vecākiem par ārpusģimenes aprūpē esoša bērna vecumā līdz 18 gadiem adopciju.

FOTO: Shutterstock.com

Arī lielāku bērnu adoptējot, vīrietim tagad ir tiesības uz pabalstu

Līdz šim bija noteikts, ka ģimenē, kura adoptējusi bērnu vecumā līdz trim gadiem, vienam no adoptētājiem ir tiesības uz darba devēja piešķirtu 10 kalendāra dienu atvaļinājumu un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) maksāto paternitātes pabalstu. Turpmāk tiesības uz šādu atbalstu būs arī vecākiem, kuri adoptēs bērnu vecumā no trim līdz 18 gadiem, ja tiesas spriedums par bērna adopciju stājies spēkā pēc 2019. gada 1. septembra.

Vecākiem, kuri adoptējuši bērnu vecumā no trīs līdz 18 gadiem, tiesības uz paternitātes pabalstu ir, ja:

  • tiesas spriedums par adopciju stājies spēkā pēc 2019.gada 1.septembra
  • darba devējs piešķīris 10 kalendāro dienu ilgu atvaļinājumu sakarā ar bērna adopciju.

Tiesību noteikšanai nepieciešamā informācija ir VSAA rīcībā, pabalsta piepasītājam jāiesniedz tikai iesniegums.

Visērtāk to izdarīt, aizpildot e-iesniegumu Vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā  www.latvija.lv.

Reklāma
Reklāma

VSAA nodaļai adresētu iesniegumu, izmantojot standarta veidlapu vai brīvā formā uzrakstītu pieprasījumu, var iesniegt arī:

  • personīgi;
  • nosūtot pa pastu;
  • valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros, ar kuriem VSAA ir noslēgts līgums;
  • elektroniski, parakstot iesniegumu ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu.

Izmaiņas paredz grozījumi likuma “Par maternitātes un slimības apdrošināšanu” 10.1 pantā.