Uz ārvalstīm vairs nevarēs adoptēt bērnus no audžuģimenēm

Turpmāk ārvalstu adoptētājs nevarēs adoptēt bērnu no audžuģimenes, izņemot gadījumu, ja ārvalsts adoptētājs būs bērna radinieks. Tāpat precizēts, kāda veida dokumenti ārvalsts institūcijai jāiesniedz Labklājības ministrijai adopcijas gadījumos.  

FOTO: Shutterstock.com

Minēto cita starpā nosaka Ministru kabineta noteikumi “Adopcijas kārtība”, kas otrdien, 30. oktobrī tika pieņemti valdības sēdē. 

Noteikumi paredz, ka turpmāk adoptētājiem būs obligāti jāapgūst speciāla mācību programma, jo ir bijuši gadījumi, kad par adoptētāju kļūst personas, kuras emocionāli nav nobriedušas adopcijas faktam vai kuru mērķis nav sniegt atbalstu ārpusģimenes aprūpē esošam bērnam. Tāpat ir noteikti konkrēti termiņi, kādos veicamas atsevišķas adopcijas procesā ietilpstošās darbības, tai skaitā atbildes sniegšanai par bērna ņemšanu pirmsadopcijas aprūpē, pirmsadopcijas aprūpes nodrošināšanu un termiņš prasības pieteikuma iesniegšanai tiesā par adopcijas apstiprināšanu, savukārt ārvalstu adoptētājiem būs jāsniedz pēcadopcijas ziņojumi.
 

Jaunā adopcijas kārtība bāriņtiesām paredz konkrētus un precīzus adopcijas procesa termiņus, jo līdz šim tādu nebija. Konkretizētas arī katras bāriņtiesas funkcijas un izpratne par veicamajiem uzdevumiem attiecībā uz adoptējamo un adoptētāju, kas ļaus samazināt to gadījumu skaitu, kad tiek mākslīgi paildzināts bērna adopcijas process.

Reklāma
Reklāma


Tāpat paplašināts bāriņtiesām iesniedzamais informācijas apjoms par potenciālo adoptētāju, bet pašām bāriņtiesām noteikts pienākums sniegt informāciju par bērnu termiņos.