Spēles detektīviem un spoku medniekiem

Pie jums ciemos ir atbraukuši radi un draugi ar bērniem? Mazajiem ir nedaudz garlaicīgi? Piedāvājam trīs spēles, kas viņiem šo tikšanos padarīs neaizmirstamu!

mamma

FOTO: Shutterstock.com

mamma

Kurš ir spoks?
Šo spēli spēlē tumsā. Jo vairāk bērnu piedalās, jo "šaušalīgāka" spēle.
Vispirms izvēliet detektīvu, kuram ir jāiziet no telpas. No pārējo spēlētāju vidus tiek izraudzīts spoks. Tomēr neviens nedrīkst zināt, kurš ir spoks. Tad izslēdziet gaismu. Visi uzmanīgi staigā pa istabu. Piepeši atskan skaļš kliedziens. Spoks ir pietuvojies savam upurim un aplicis ap kaklu rokas. Bet, lūdzu, maigi, lai nav jāsauc ārsts!
No šī brīža neviens vairs nedrīkst pakustēties no savas vietas. Tagad istabā ienāk detektīvs. Viņš ieslēdz gaismu un ar pareiziem jautājumiem un vērojumiem mēģina atrast spoku. Ja viņam izdodas atmaskot spoku, lomas tiek mainītas. Kurš nākamajā kārtā būs spoks? Kurš ir labākais detektīvs?

Detektīvu spēle
Spēlētāji labi apskata telpu. Tad visi, izņemot vienu spēlētāju, atstāj istabu. Palicējs noliek kādu priekšmetu citā vietā — nepaslēpj, taču lai nav arī pārāk labi redzams. Turklāt viņš izvēlas kaut ko tādu, ko visi zina, piemēram, kādu spēles piederumu vai tējkaroti. Beidzot viņš sauc atpakaļ istabā savus biedrus. Tagad pie darba ķeras "detektīvi" un rūpīgi apskata telpu. Tas, kurš pirmais pamana nelielo pārmaiņu, nākamajā kārtā drīkst kaut ko nolikt citā vietā.

Draudziņ, kurš klauvē?
Telpas vidū novietojiet krēslu. Uz tā apsēžas spēles dalībnieks, un viņu ietin lielā lakatā. Pārējie bērni dejo viņam apkārt, turklāt pārmaiņus ķircinādami vai knaibīdami aizsegto, piemēram, ar rokām kutinādami viņam galvu vai kaklu. Beidzot spēles vadītājs jautā apsegtajam: "Draudziņ, kurš klauvē?"
ja viņš uzmin, kurš viņu ir apcēlis, tad drīkst pamest krēslu. Viņa vietu tagad ieņem kāds cits bērns.
ja viņš nenosauc vainīgā vārdu, viņam jāturpina minēt tik ilgi, līdz nosauc īsto kutinātāju.
Kurš ātri atkal spēj pamest krēslu? Kuram ilgi nākas sēdēt?

 

Izmantotā literatūra: 313 spēles telpās, brīvā dabā, ceļojumā. R.: Jumava, 2008. www.jumava.lv
 

Reklāma
Reklāma