Šodien Mārtiņdiena. Kādi ir vārda 'Mārtiņš' valkātāji?

Vai tu nojaut, kāda nozīme ir vārdam 'Mārtiņš'?

Mārtiņam varētu būt ļoti mākslinieciska dvēsele.

FOTO: Shutterstock.com

Mārtiņam varētu būt ļoti mākslinieciska dvēsele.

Mārtiņš --> Martins, lat. Mārtiņš (veltīts Marsam, kareivīgs).
Folklorā: Mārtiņš ir zirgu patrons, Mārtiņi kādreiz tika svinēti 11., tagad 10.novembrī.
Kādas iesaukas iegūst vārda 'Mārtiņš' īpašnieki? Marča, Marčs, Marčuks, Marčis, Marcis, Mārcis, Meče, Mertelis, Mika.

Šim vārdam piemītošais aktīvais un pasīvais sākums piešķir Mārtiņam līdzsvara izjūtu un rāmumu. Bet tieši šīs īpašības traucē centīgajam un saprātīgajam Mārtiņam kļūt slavenam. Viņš visā tiecas sasniegt zelta vidusceļu. Un sasniedz to, apvienojot aktīvu impulsu uz darbībām ar prasmi izkliedēt šo impulsu. Mārtiņa vārdam nepiemīt pietiekama rakstura stingrība un milzīgs gribasspēks. Vēloties sasniegt kādu rezultātu, Mārtiņš var meklēt apkārtceļus, izmantojot intuīciju un pacietību. Maigumam un pacietībai jārod atbalsts ārsta vai mākslinieka profesijā. Jomās, kas saistītas ar smalko izjūtu pasauli,Mārtiņš orientējas kā zivs ūdenī. Viņam nav tieksmes uz agresiju, un viņš dod priekšroku slēpt savus aizvainojumus no apkārtējiem, tomēr tuvāko lokā tie var izpausties pilnībā, pamatīgi aptumšojot ģimenes attiecības. Konflikts Mārtiņam ir retums. Viņš vienkārši dod priekšroku palikt malā.

 

 

Reklāma
Reklāma

Avots: Apgāds Jumava, "Vārds. Raksturs. Liktenis"

Ieskaties: www.jumava.lv