Nia, Inella, Malika un Ratmirs dzimuši Latvijā

Latvijā pagājušajā gadā dzimuši 24 414 bērni, kas ir par 1211 bērniem vairāk nekā 2007. gadā un par 2150 bērniem vairāk kā 2006. Daudziem no pērn dzimušajiem doti neparasti vārdi, piemēram, Nia, Inella, Malika, Ratmirs, Ķinens un Darrins.

FOTO: Viktorija Kuprijanova, http://www.bernufoto.lv/

Pērn 9351 gadījumā dzimšanas reģistrs veikts ar paternitātes atzīšanu vai noteikšanu, kas nozīmē, ka vecāki bērna dzimšanas brīdī nav bijuši laulāti. Savukārt 1641 bērnam līdz tā dzimšanas reģistrācijai vecāki nebija reģistrējuši laulību, kā arī netika atzīta paternitāte, tas ir, oficiāli nav reģistrēts bērna tēvs, līdz ar to ailē par tēvu tika ievilkta svītra.

Pagājušajā gadā reģistrēti arī septiņi atradeņi, taču šādi gadījumi salīdzinājumā ar 2007. gadu ir par diviem mazāk.

Jaundzimušajiem doti arī reti sastopami vārdi, piemēram, Nia, Inella, Malika, Ratmirs, Ķinens, Darrins un citi.

Salīdzinājumā ar 2007. gadu par 2569 samazinājies reģistrēto laulību skaits — pagājušajā gadā noslēgtas 12 904 laulības, no tām 2638 — baznīcā.

Par 1733 samazinājies mirušo skaits, proti, reģistrēti 31 366 miršanas fakti.

Pēc Dzimtsarakstu departamenta sniegtajām ziņām, 2008. gadā 1259 personām veikta vārda vai uzvārda maiņa, bet 50 — mainīts tautības ieraksts.

Jāatgādina, ka 2006. gadā Latvijā dzimušo bērnu skaits bija 22 264, kas savukārt bija par 767 bērniem vairāk kā 2005. gadā.

Informāciju sagatavota pēc Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamenta apkopotajiem datiem

Reklāma
Reklāma