Vai bērns, kas 9. klasi beidz ar vienu nesekmīgu atzīmi, var mācīties vidusskolā?

Bērns pamatskolu pabeidzis ar vienu nesekmīgu vērtējumu, tomēr vēlas turpināt mācības vidusskolā. Vai tas būs iespējams, ja eksāmenu rezultāti būs labi? To vēlas zināt kāda portāla lasītāja.
Likums nosaka, ka vidusskolā ir tiesības mācīties ikvienam, kas ieguvis pamatizglītību.

FOTO: Shutterstock.com

Likums nosaka, ka vidusskolā ir tiesības mācīties ikvienam, kas ieguvis pamatizglītību.

Atbild Izglītības kvalitātes valsts dienesta Kvalitātes nodrošināšanas departamenta vecākā eksperte Jana Veinberga: 

 

“Uzsākt vispārējās vidējās izglītības apguvi ir tiesības ikvienam, kas ieguvis apliecību par pamatizglītību. Līdz ar to arī gadījumā, ja apliecībā par pamatizglītību ir viena nesekmīga atzīme, bērnam ir tiesības mācīties vidusskolā. Vienlaikus jāņem vērā, ka izglītības iestādes, uzņemot vispārējās vidējās izglītības programmā 2023./2024. mācību gadam, ar dibinātāja atļauju ir tiesīgas rīkot iestājpārbaudījumus. 

 

Profesionālās vidējās izglītības programmās uzņem pēc vispārējās vai profesionālās pamatizglītības ieguves. Arī šīm izglītības iestādēm ir tiesības noteikt savus uzņemšanas noteikumus un rīkot iestājpārbaudījumus. 

 

Reklāma
Reklāma

Līdz ar to aicinām iepazīties ar uzņemšanas noteikumiem konkrēto izglītības iestāžu tīmekļvietnēs vai uzņemšanas prasības noskaidrot, sazinoties ar konkrēto izglītības iestādi!”

 

Der zināt

Profesionālās pamatizglītības un arodizglītības programmās audzēkņi tiek uzņemti bez iepriekšējās izglītības ierobežojuma un ne agrāk kā tajā kalendārajā gadā, kurā bērnam aprit 15 gadi. 

Saistītie raksti