Vai ir jāraksta kāda izziņa, lai saņemtu bērnu naudu un alimentus, ja bērnam paliek 18 gadi un viņš turpina mācīties?

Kāda Mammamuntetiem.lv lasītāja jautā: Vai ir jāraksta kāda izziņa, lai saņemtu bērnu naudu un alimentus, ja bērnam paliek 18 gadi un viņš turpina mācīties?
Kas jādara, lai saņemtu bērnu naudu un alimentus pēc bērna 18. dzimšanas dienas?

FOTO: Shutterstock.com

Kas jādara, lai saņemtu bērnu naudu un alimentus pēc bērna 18. dzimšanas dienas?

Par ģimenes valsts pabalstu

 

Atbildi sniedz Solvita Sukure, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras, Pabalstu metodiskās vadības daļas vecākā eksperte:

 

"Ja bērns mācās vispārējās izglītības vai profesionālās izglītības iestādē, ģimenes valsts pabalstu izmaksā līdz bērns sasniedz 20 gadu vecumu. Informāciju, par to vai bērns mācās vai nemācās, VSAA saņem elektroniski no Izglītības un zinātnes ministrijas. Jums papildus nekādi dokumenti vai izziņas nav jāiesniedz. 

 

Gadījumā, ja bērns mācās ārvalstīs, ģimenes valsts pabalsta pieprasītājam VSAA jāiesniedz ārvalsts izglītības iestādes izziņa. Ārvalsts izglītības iestādes izsniegtajam dokumentam jāsatur informāciju, kas ļauj nepārprotami secināt, ka persona, kurai izsniegta izziņa, dokumentā norādītajā laika posmā, mācās vispārējās izglītības vai profesionālās izglītības iestādē."

 

Par alimentiem

Atbildi sniedz Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijas Juridiskās nodaļas vadītāja Linda Sparāne:

 

"Bērns var saņemt uzturlīdzekļus no Uzturlīdzekļu garantiju fonda arī pēc pilngadības sasniegšanas līdz 21 gada vecumam, ja viņš turpina mācīties un negūst ienākumus. 

Uzturlīdzekļi pēc bērna pilngadības sasniegšanas tiek izmaksāti 129.00 EUR mēnesī līdz bērna 21 gada vecumam, ja bērns turpina Latvijas Republikā iegūt:

Reklāma
Reklāma
  • pamatizglītību,
  • vidējo izglītību,
  • arodizglītību,
  • speciālo izglītību.

 

Informāciju par izglītības ieguvi Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija iegūst no Valsts izglītības informācijas sistēmas, līdz ar to nav nepieciešams iesniegt izziņu par mācību turpināšanu.

 

Uzturlīdzekļi no Uzturlīdzekļu garantiju fonda netiek izmaksāti pilngadību sasniegušajiem bērniem:

  • ja viņi gūst ienākumus vismaz minimālās algas apmērā,
  • ja viņi nav reģistrēti nevienā izglītības iestādē,
  • ja iegūst augstāko izglītību.

 

Pēc pilngadības sasniegšanas bērns vairs neatrodas vecāku aizgādībā, līdz ar to viņam ir tiesības pašam vērsties Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijā ar jaunu pieprasījumu uzturlīdzekļu izmaksai savam uzturam viena vai abu vecāku vietā.  To var izdarīt, izmantojot portālā  www.latvija.gov.lv pieejamo e‑pakalpojumu “Pieteikšanās uzturlīdzekļu saņemšanai”.

 

Savukārt, ja starp vecākiem ir tiesas spriedums vai notariālais akts, kas nosaka uzturlīdzekļu maksāšanu līdz bērns spēs sevi apgādāt, tad uzturlīdzekļi arī pēc bērna pilngadības sasniegšanas tiek izmaksāti vecākam, un papildu dokumenti nav jāiesniedz. Tomēr būtu nepieciešams pašiem pārliecināties par to, vai šāds nosacījums tiesas spriedumā ir ietverts, jo citādi uzturlīdzekļu izmaksa līdz ar pilngadības sasniegšanu no Uzturlīdzekļu garantiju fonda tiek izbeigta.

 

Raksts sagatavots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raksta saturu atbild vecāku organizācija “Mammamuntetiem.lv”.

Saistītie raksti