Jelgavā palielina atbalstu skolēniem; arī citās pašvaldībās tāds pieejams

No augusta palielināts Jelgavas pašvaldības atbalsts skolēniem no trūcīgām un maznodrošinātām mājsaimniecībām un audžuģimeņu bērniem individuālo mācību piederumu iegādei. Mammamuntetiem.lv, aptaujājot vairākas pašvaldības, uzzināja, ka arī citviet pieejams šāds atbalsts. Dažviet – arī daudzbērnu ģimenēm.
Katra pašvaldība pieņem pati savus saistošos noteikumus par piešķiramajiem pabalstiem. Daudzviet pieejams atbalsts skolas lietu iegādei bērniem no trūcīgām un maznodrošinātām, kā arī daudzbērnu ģimenēm un audžuģimenēm.

FOTO: Shutterstock.com

Katra pašvaldība pieņem pati savus saistošos noteikumus par piešķiramajiem pabalstiem. Daudzviet pieejams atbalsts skolas lietu iegādei bērniem no trūcīgām un maznodrošinātām, kā arī daudzbērnu ģimenēm un audžuģimenēm.

Uzsākot jauno mācību gadu, bērni no trūcīgām un maznodrošinātām mājsaimniecībām, kuri apgūst vispārējo izglītību klātienē, piecus un sešus gadus veci bērni, kā arī bērni no audžuģimenēm var pretendēt uz pašvaldības pabalstu individuālo mācību piederumu iegādei. Līdz šim pabalsts skolēniem bija 57 eiro apmērā, bet piecus un sešus gadus veciem bērniem, kuri apgūst obligāto pirmsskolas izglītības programmu, – 29 eiro. 28. jūlija domes sēdē, 

pieņemot grozījumus pašvaldības saistošajos noteikumos, deputāti lēma paaugstināt pabalsta apmēru attiecīgi līdz 70 un 35 eiro.

 

Jāuzsver, ka minēto pabalstu piešķir no kārtējā gada 1. augusta līdz 30. septembrim.

 

Grozījumi saistošajos noteikumos pieņemti, lai līdz ar mācību piederumu cenu pieaugumu palielinātu sociālo atbalstu mazāk aizsargātajām Jelgavas ģimenēm.

 

Jelgavas Sociālo lietu pārvaldē informē, ka līdz septembra beigām no trūcīgām un maznodrošinātām mājsaimniecībām pabalsta individuālo mācību piederumu iegādei saņemšanai var kvalificēties 144 vispārējās izglītības iestādes klātienes izglītojamie un 55 izglītojamie, kuri apgūst obligāto pirmsskolas izglītības programmu. Savukārt audžuģimeņu bērni, kuri var pretendēt uz šo pabalstu, saskaņā ar Jelgavas Sociālo lietu pārvaldes datiem ir 18 personas.

 

Lai ģimenes saņemtu pabalstus, bērna likumiskajam pārstāvim līdz 30. septembrim Sociālo lietu pārvaldē Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 9 jāiesniedz iesniegums. 

To var izdarīt vairākos veidos: 

Reklāma
Reklāma
  • trūcīgas/maznodrošinātas mājsaimniecības klātienē pēc iepriekšēja pieraksta,
  • audžuģimenes Informācijas kabinetā (rindas kārtībā) pirmdienās no pulksten 8 līdz 12 un no 13 līdz 19; otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no pulksten 8 līdz 12 un no 13 līdz 17; piektdienās no pulksten 8 līdz 12 un no 12.30 līdz 14.30.
  • Tāpat iesniegumu var iesniegt, nosūtot to pa e-pastu soc@soc.jelgava.lv, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu.

 

Lai pieteiktos vizītei, kā arī jautājumu gadījumā lūgums sazināties pa tālruni 63048914, 63007224.

 

Jautā savā pašvaldībā!

Katra pašvaldība pieņem pati savus saistošos noteikumus par piešķiramajiem pabalstiem dažādām iedzīvotāju grupām, kas deklarētas attiecīgajā pašvaldībā. Daudzviet pieejams atbalsts skolas lietu iegādei bērniem no trūcīgām un maznodrošinātām, kā arī daudzbērnu ģimenēm un audžuģimenēm. 

Lai uzzinātu, kāds atbalsts pieejams tavā pašvaldībā, sazinies ar savas pašvaldības paspārnē esošo sociālo dienestu.  

 

Piemēram, Liepājā par katru skolēnu izmaksā 20 eiro pabalstu. To var saņemt Liepājā deklarētās daudzbērnu ģimenes (neatkarīgi no ienākumu līmeņa), ģimenes, kurās aug bērns ar invaliditāti vai aizbildnībā esošs bērns, trūcīgas ģimenes un pat Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku ģimenes.

Pabalstu piešķir par katru ģimenē dzīvojošu bērnu, sākot no 2. klases, kurš jaunā mācību gadā turpina mācības vispārējās izglītības iestādē.

Savukārt visas ģimenes, kurās bērns jaunajā mācību gadā 1. septembrī uzsāk mācības pirmajā klasē kādā no Liepājas vispārējās izglītības iestādēm, var saņemt atbalstu 30 eiro apmērā.