Rēzeknē būtiski palielināts pabalsts par jaundzimušo un pirmklasnieku

Stājušies spēkā jaunie Rēzeknes domes saistošie noteikumi "Par brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem Rēzeknes valstspilsētas pašvaldībā", kas nosaka tiek paaugstināts jaundzimušā pabalsta apmērs, kā arī atjaunots un palielināts pabalsts pirmklasniekiem.
Pēc Rēzeknes pilsētas dzimtsarakstu nodaļas datiem, pagājušajā gadā Rēzeknē reģistrēti 339 jaundzimušie, 2020.gadā - 323, no kuriem 166 zēni un 173 meitenes.

FOTO: Mammamuntetiem.lv

Pēc Rēzeknes pilsētas dzimtsarakstu nodaļas datiem, pagājušajā gadā Rēzeknē reģistrēti 339 jaundzimušie, 2020.gadā - 323, no kuriem 166 zēni un 173 meitenes.

Lai atbalstītu jaundzimušo vecākus, pilsētas dome ir palielinājusi pabalstu jaundzimušā aprūpei. Ja pašvaldībā deklarēts viens vecāks, tad pabalsts palielināts no 100 eiro par pirmo bērnu un 150 eiro par otro bērnu uz 250 eiro, no 200 eiro par trešo bērnu un 250 eiro par ceturto bērnu uz 500 eiro, par piekto un nākamajiem bērniem - 500 eiro.
 

Ja pašvaldībā deklarēti abi vecāki, tad viņiem pabalsts no 200 eiro par pirmo bērnu un 300 eiro par otro bērnu palielināts uz 500 eiro, no 400 eiro par trešo bērnu un 500 eiro par ceturto bērnu - uz 1000 eiro, par piekto un nākamajiem bērniem - 1000 eiro.
 

Kā informē Rēzeknes domes pārvalde "Sociālais dienests", pabalstu var saņemt persona, ja tās deklarētā pamata dzīvesvieta ne mazāk kā pēdējos 12 mēnešus pirms bērna piedzimšanas bija Rēzeknes administratīvajā teritorijā, kā arī jaundzimušā bērna pirmā un vienīgā deklarētā pamata dzīvesvieta ir Rēzekne. Pabalstu var pieprasīt ne vēlāk kā 12 mēnešu laikā no bērna piedzimšanas dienas. Lai saņemt pabalstu, ir jāiesniedz iesniegums Sociālajā dienestā.
 

Reklāma
Reklāma

Pabalstu pirmklasniekam saņems Rēzeknes vispārizglītojošo izglītības iestāžu audzēkņi, kuri pirmo reizi sāks mācības 1.klasē. Pabalsts ir 30 eiro un to izsniedz mācību gada sākumā natūrā. Pabalstu izsniegšanu nodrošina Izglītības pārvalde skolās.