Ieguvumi, ja uz laiku pāriet mājmācībā. Vecāku pieredze

Arvien biežāk dzirdams un lasāms par vecāku vēlmi skolot savu bērnu mājās “vismaz līdz šī mācību gada beigām, lai normalizējas situācija un bērnam visu dienu nav jāsēž skolā ar masku”.
Daudzas ģimenes datoru neizmanto vispār, bet vielu apgūst no grāmatām vai dabā.

FOTO: Shutterstock.com

Daudzas ģimenes datoru neizmanto vispār, bet vielu apgūst no grāmatām vai dabā.

Kādi patiešām ir ieguvumi mājmācībā, mammamuntetiem.lv pieredzē dalās ģimenes, kuras jau spērušas izšķirīgo un savu atvasi izglīto mājās.

 

Brīvība
 

Mājmācības labumu topa pirmo vietu pārliecinoši ieņem atzinīgi novērtētā rīcības brīvība – gan mācību plāna veidošanā, gan iespēja vecākiem un bērniem vienoties par slodzi un sadalīt to uz visām nedēļas dienām. Vecāki atzīmē, ka tādā veidā mācības notiek bērnam piemērotā intensitātē un ritmā, veidojot atbildības sajūtu par plānoto un veicinot pašvadītu mācīšanos. Skolēnam nav jāpielāgojas on-line stundu norises laikiem ar lielu klasi un nav jāpārslogo sevi un vecāki, pildot mājasdarbus katru dienu.

 

Skaidrība un drošība 

Vecāki norāda: nav jāizjūt diskomforts mācību procesā, nēsājot maskas, domājot par divu metru distanci un ilglaicīgi sēžot pie datora. Mācības bērnam drošā vidē mazāk apdraud paša bērna un viņa tuvinieku veselību. Noteiktība un skaidrība par to, ka mācības noritēs ģimenē, nevis pēc A, B vai C modeļa. Bērnam un vecākiem nav nepārtraukti jāpārorientējas, jāpārplāno sava ikdiena līdz pat ārkārtas situācijas beigu datumam.

 

Personalizēta (+bērncentrēta) mācīšanās 


Un dažādība, elastība metožu, resursu un rīku izvēlē. Atkarībā no tā, kā bērns uztver informāciju, ir iespējams piemērot viņam atbilstošāko tehnisko nodrošinājumu un vidi, kurā mācīties. Mikrofona vai kameras neesamība vai skolēniem bieži raksturīgā vēlme to neieslēgt neietekmē viņu spēju piedalīties mācību procesā. Ja bērnam ir robi kādā no mācību jomām, vecāks kopā ar bērnu var veltīt vairāk laika, lai to novērstu. Nepieciešamības gadījumā ir iespēja piesaistīt arī privātskolotāju. Un kā vēl viens svarīgs ieguvums tiek uzsvērts, ka mājmācībā ir iespēja mācīties to, par ko bērns interesējas vēl pirms tas ir paredzēts mācību programmā.

 

Veselums un darbošanās vidē


Iespēja nesadrumstalot mācību jomu saturu, apvienojot dažāda vecuma vienas ģimenes bērnus vienā nodarbībā un iedziļinoties tematā tik, cik tas nepieciešams konkrētam bērnam. Sasaistīt mācības ar reālu vidi (pagalms, virtuve, mežs utt.).

Reklāma
Reklāma

 

Iepazīt savu bērnu 


Jā, arī šis ieguvums atzīmēts teju katrā atbildē – vecāki novērtē iespēju bez ikdienas steigas uzzināt, kas interesē bērnu, kas viņam padodas vai nepatīk, kā arī ir iespēja uzturēt un veidot savus rituālus, atrast laiku kopīgiem hobijiem, palīdzēt atklāt bērnam kaut ko jaunu par sevi vai vecākiem, stiprinot attiecības un ģimenes saikni.

 

Jaunas iespējas socializēties 


Jā, arī mājmācībā skolēniem ir iespēja socializēties, piemēram, ar citām mājmācību ģimenēm, no kurām vienmēr iespējams saņemt arī atbalstu, tāpat kā no biedrības „Ģimeņu skolu apvienība”. Mājmācības skolēniem ir plašas iespējas piedalīties on-line pasākumos, kā arī doties izzinošās ekskursijās kopā ar citām ģimenēm. Savukārt sadarbība ar skolu nodrošina skaidrojumus par mācību saturu, kas jāapgūst obligāti, taču netiek noteiktas stingras norādes, cik lappuses ir jāizlasa konkrētā dienā, lai panāktu rezultātu.

 

Mājmācība ir piemērota visiem bērniem......


  • jo tā ir elastīga izglītības ieguves forma. Kaut arī sabiedrībā pieņemts uzskatīt, ka bērnam ideālākā mācību vieta ir skola, jāņem vērā, ka visi bērni nav vienādi.
  • Mājmācība īpaši piemērota apdāvinātiem bērniem, mūzikas, mākslas un sporta skolu audzēkņiem, bērniem ar mācīšanās traucējumiem, kā arī bērniem ar īpašām vajadzībām.

 

Zināšanai


Attālinātās mācības – procesu vada skolotājs un lielākoties darbs notiek pie datora.Mājmācība – procesu vada vecāki, plānojot, kā apgūt vislabāk spēs apgūt vielu, un tas notiek ģimenei un skolēnam ērtā ritmā. Daudzas ģimenes datoru neizmanto vispār, bet vielu apgūst no grāmatām vai dabā.  Neklātienes mācības – procesu vada skolotājs, dodot gatavus uzdevumus, kas lielākoties jāizpilda datorā.