Drīz jau diagnostikas darbi! 2019./2020. gada pārbaudes darbu datumi skolas bērniem

Otrais mācību pusgads 3. un 6. klašu skolēniem sākas ar pārbaudes darbiem. 9. un 12. klašu skolēni gatavojas eksāmeniem.

 

FOTO: Shutterstock.com

Tāpēc atgādinam, ka par datumiem, kuros noteikti valsts pārbaudes darbi skolām, kuras īsteno vispārējās pamatizglītības programmas un vispārējās vidējās izglītības programmas.


Valsts pārbaudes darbi 3. klases izglītojamiem

 • Latviešu valodā latviešu mācībvalodas izglītības programmās (kombinēti) – mutvārdu daļa – no 2020. gada 6. janvāra līdz 19. februārim, rakstu daļa – 20. februārī;
 • Mazākumtautību valodā mazākumtautību izglītības programmās (kombinēti) – mutvārdu daļa – no 2020. gada 6. janvāra līdz 19. februārim, rakstu daļa – 20. februārī;
 • Matemātikā (rakstiski) – 2020. gada 26. februārī.
 • Diagnosticējošais darbs latviešu valodā mazākumtautību izglītības programmās (kombinēti) – rakstu daļa un mutvārdu daļa – notiek 2020. gada 3. martā.


Valsts pārbaudes darbi 6. klases izglītojamiem

 • Latviešu valodā latviešu mācībvalodas izglītības programmās (kombinēti) – mutvārdu daļa – no 2020. gada 6. janvāra līdz 18. februārim, rakstu daļa - 19. februārī;
 • Mazākumtautību valodā mazākumtautību izglītības programmās (kombinēti) – mutvārdu daļa – no 2020. gada 6. janvāra līdz 18. februārim, rakstu daļa - 19. februārī;
 • Latviešu valodā mazākumtautību izglītības programmās (kombinēti) – rakstu daļa un mutvārdu daļa – 2020. gada 25. februārī;
 • Matemātikā (rakstiski) – 2020. gada 27. februārī;
 • Dabaszinībās (rakstiski) – 2020. gada 5. martā.


Valsts pārbaudes darbi par vispārējās pamatizglītības ieguvi 9. klasēm

Eksāmeni notiek:

 • latviešu valodā latviešu mācībvalodas izglītības programmās (kombinēti) - rakstu daļa - 2020. gada 20. maijā, mutvārdu daļa - 20. un 21. maijā;
 • latviešu valodā mazākumtautību izglītības programmās (kombinēti, centralizēti) - rakstu daļa - 2020. gada 20. maijā, mutvārdu daļa - 20. un 21. maijā;
 • vienā svešvalodā pēc izglītojamā izvēles (kombinēti) - rakstu daļa - 2020. gada 27. maijā, mutvārdu daļa - 27. un 28. maijā;
 • matemātikā (rakstiski) - 2020. gada 2. jūnijā;
 • mazākumtautību valodā mazākumtautību izglītības programmās (kombinēti) - rakstu daļa - 2020. gada 4. jūnijā, mutvārdu daļa - 4. un 5. jūnijā; 
 • Latvijas vēsturē (rakstiski) - 2020. gada 9. jūnijā.
Reklāma
Reklāma


Valsts pārbaudes darbi par vispārējās vidējās izglītības ieguvi 12. klasēm

Obligātie centralizētie eksāmeni notiek:

 • vienā svešvalodā pēc izglītojamā izvēles (kombinēti):
 • angļu valodā (kombinēti) - rakstu daļa - 2020. gada 17. martā, mutvārdu daļa – 17., 18. un 19. martā;
 • vācu valodā (kombinēti) – rakstu daļa un mutvārdu daļa - 2020. gada 18. martā;
 • krievu valodā (kombinēti) - rakstu daļa - 2020. gada 19. martā, mutvārdu daļa – 19. un 20. martā;
 • franču valodā (kombinēti) – rakstu daļa un mutvārdu daļa − 2020. gada 20. martā;
 • latviešu valodā (rakstiski) - 2020. gada 19. maijā;
 • matemātikā (rakstiski) - 2020. gada 22. maijā.


Izglītojamā izvēlētajā mācību priekšmetā:

 • Latvijas un pasaules vēsturē (rakstiski) - 2020. gada 26. maijā;
 • ķīmijā (rakstiski) - 2020. gada 28. maijā;
 • bioloģijā (rakstiski) - 2020. gada 3. jūnijā;
 • fizikā (rakstiski) - 2020. gada 5. jūnijā;
 • informātikā (kombinēti) - rakstu daļa - 2020. gada 1. jūnijā, praktiskā daļa - 1. un 2. jūnijā;
 • ģeogrāfijā (rakstiski) - 2020. gada 8. jūnijā;
 • ekonomikā (rakstiski) - 2020. gada 10. jūnijā;
 • mazākumtautību valodā un literatūrā (krievu) mazākumtautību izglītības programmās (rakstiski) - 2020. gada 12. jūnijā.


Sīkāka informācija  "Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2019./2020. mācību gadā"