“Citāda matemātika”. Uzdevumi, kurus bērniem pildīt kopā ar vecākiem, lai iemīlētu matemātiku

Jēdziens “matemātika” sevī ietver ne tikai saskaitīšanu, atņemšanu, reizināšanu un dalīšanu. Tā trenē un attīsta loģisko domāšanu, spriestspēju un prasmes atrast dažādas sakarības. Lai veiksmīgi apgūtu šo mācību priekšmetu, liela nozīme ir praktiskajiem treniņiem, kas bērniem patīk daudz labāk nekā teorija. Bērnus var pārņemt slinkums un nevēlēšanās pildīt vienmuļus vingrinājumus, tāpēc vecāku uzdevums ir parādīt, ka matemātika var būt arī citāda – interesanta, aizraujoša un izklaidējoša.

Naudas studijās iespēja apgūt zināšanas par naudu, tās krāšanu un gudru tērēšanu.

FOTO: Shutterstock.com

Naudas studijās iespēja apgūt zināšanas par naudu, tās krāšanu un gudru tērēšanu.

Uzdevumus no sērijas “Citāda matemātika”, ko veikt kopā ar bērniem, iesaka “Mammamuntetiem.lv” projekta “Bērnu universitāte” ““Swedbank” naudas studiju bērniem” pasniedzēji Kristaps Auzāns un Agnese Slišāne.

 

  • Ciparu zīmējumi skaitīšanas prasmes apguvei. Veidojiet ciparu virknes, uz lapas jauktā secībā sarakstot ciparus no 1 līdz 50. Bērna uzdevums ir savienot ciparus pareizā secībā. Kad tas paveikts, kopā ar bērnu fantazējiet un centieties saskatīt, kāds neparasts zīmējums sanācis uz lapas. Nobeigumā varat to izkrāsot. Lielākiem bērniem vienkāršu ciparu vietā varat sarakstīt matemātiskās darbības.

 

  • Ģimenes statistikas veidošana. Katru mēnesi kopā ar bērniem salīdziniet dažādus datus, piemēram, elektrības rēķinus, apkures izmaksas, ūdens patēriņu. Šos datus iespējams dažādi mērīt, piemēram, kopā iemācīties izrēķināt, par cik procentiem pieauguši/samazinājušies tēriņi, cik lielu daļu komunālo maksājumu summas veido tieši elektrības rēķins. Ja krājat pirkumu čekus, tad kopā aprēķiniet, cik tiek tērēts par saldumiem, rotaļlietām vai kādu citu preču grupu. Šāda nodarbe trenē visas praktiskās matemātikas pamatprasmes, kā arī veido izpratni par ģimenes budžetu.

 

  • Galda spēles matemātiskās domāšanas attīstīšanai. Lielākā daļa galda spēļu trenē bērnus domāt matemātiski, ekonomiski un loģiski. Lai gan šīs lietas pārsvarā nav tieši saistītas, taču nepieciešamās prasmes ir gana līdzīgas. Vairums spēļu ir veidotas, balstoties uz matemātikas principiem, no kuriem populārākā ir varbūtības teorija, kas izsaka, piemēram, cik liela ir varbūtība, ka, metot divus kauliņus, uzkritīs skaitlis 4. Spēļu laikā bērns tiešā veidā netrenēs matemātikas prasmes, taču viņš to darīs intuitīvi, kas vēlāk noderēs skolas un sadzīves gaitās. Galda spēles, kuras varat izmantot: “Katanas ieceļotāji”, “Hanabi”, “Tobago”, “Karkasona” u.c.

Piešķiriet bērnam noteiktu naudas summu, par kuru viņam šie produkti jāiegādājas. Bērna uzdevums veikalā ir veikt izpēti, uz lapas pierakstīt preču cenas, analizēt.

  • Iepirkšanās kā aizraujošs un matemātiku izzinošs process. Pirms došanās uz veikalu sagatavojiet papīra lapu, uz kuras uzrakstīti vai attēloti produkti vai preces, kuras bērnam jānopērk. Piešķiriet bērnam noteiktu naudas summu, par kuru viņam šie produkti jāiegādājas. Bērna uzdevums veikalā ir veikt izpēti, uz lapas pierakstīt preču cenas, analizēt, kuru no piedāvātajām precēm iegādāties. Ja bērnam izdodas nopirkt visas nepieciešamās preces un vēl saņemt no pārdevēja naudas atlikumu, tad ļaujiet viņam šo naudu paturēt un izlemt, kā ar to rīkoties. Šā uzdevuma laikā bērns attīsta spēju spriest, analizēt un izvērtēt, kā arī veikt matemātiskās pamatdarbības – saskaitīšanu un atņemšanu.

 

  • Dārgumu meklēšana, izmantojot matemātiskus uzdevumus. Iesaistiet savu bērnu aizraujošā dārgumu medīšanā! Piemēram, bērna dzimšanas dienas ballītē lielās dāvanas atrašana notiek, izmantojot apslēpto dārgumu karti. Lai tiktu pie dāvanas, jāveic dažādi matemātiski uzdevumi, piemēram, dārgumu kartē ir iekļautas ciparu virknes, kurās jāatrod cipars, kas neatbilst citiem. Iegūtais rezultāts var norādīt, cik soļu jāsper pa kreisi, lai nonāktu līdz nākamajam risinājuma pavedienam.

Reklāma
Reklāma

 

 

Izmantojot šādus uzdevumus, bērnam parādās cita motivācija matemātikas apgūšanai un tiek sasniegti matemātikas mērķi – trenēt bērna loģisko domāšanu, spriestspēju un prasmes saskatīt dažādas sakarības.

 

Par Bērnu universitātes” ““Swedbank” naudas studijām bērniem”

“Mammamuntetiem.lv” radītā “Bērnu universitāte” sadarbībā ar AS “Swedbank” izveidojusi bezmaksas nodarbības sākumskolas vecuma bērniem – ““Swedbank” naudas studijas bērniem”, kuru mērķis ir radīt izpratni par naudu, tās krāšanu un gudru tērēšanu. Nodarbības vada izglītības programmas “Iespējamā misija” absolventi Agnese Slišāne un Kristaps Auzāns. ““Swedbank” naudas studijas bērniem” notiek gan Bērnu universitātē Rīgā, Brīvības ielā 40, gan Latvijas skolās izbraukumu semināros.