Baiba Martinsone: Kāpēc ir būtiski izprast atbildības un varas attiecības vecāku, skolotāju un psihologu darbā ar bērnu?

Lai risinātu problēmas, atbildīgajai personai ir jābūt ne tikai atbildībai, bet arī varai savu atbildību realizēt.

Baiba Martinsone: Kāpēc ir būtiski izprast atbildības un varas attiecības vecāku, skolotāju un psihologu darbā ar bērnu?

FOTO: Shutterstock.com

Lai risinātu problēmas, disciplinētu bērnus, uzturētu drošu vidi un arī plašākā mērogā, piemēram, nodrošinātu uzņēmuma izaugsmi, atbildīgajai personai ir jābūt ne tikai atbildībai, bet arī varai savu atbildību realizēt. Gadījumos, kad problēmas darbā ar bērniem risina vairākas iesaistītās puses - vecāki, pedagogi un atbalsta speciālisti – ir nozīmīgi, kurš iesaistās un kurš situāciju risina,” saka klīniskā psiholoģe, ģimenes psihoterapeite, Latvijas Universitātes docente Baiba Martinsone.

 

Vecāku klātbūtnes vara

Daudzi no mums būs saskārušies ar situāciju, kad publiskos pasākumos bērni trokšņo, skraida vai niķojas, bet vecāki neko nedara, lai bērnu nomierinātu vai savaldītu. Ja kāda trešā persona uzņemsies atbildību par netraucētu kārtību un aizrādīs bērnam, arī, ja tā būs skolotāja vai bērnu dārza grupiņas audzinātāja, tad visticamāk cerētā risinājuma nebūs, jo vara atrodas klātesošā vecāka rokās. Vecāka klātbūtne un neiejaukšanās atbalsta bērna nepiemēroto uzvedību. Šādos gadījumos skolotājam būtu jālūdz vecākam realizēt savu varu un uzņemties atbildību par sava bērna disciplinēšanu.

 

Dažkārt vecāki atzīst, ka nespēj tikt galā pat ar sava mazā bērna uzvedību. Tādos gadījumos speciālisti ir kā atbalsts vecākam, lai viņš varētu panākt disciplīnu, nevis pārņem vecāka varu un demonstrē "kā tas jādara".

 

Uzņemoties atbildību, pārliecinies, vai tev ir arī vara!

Reklāma
Reklāma

Lai risinātu problēmu, jāsadarbojas visām iesaistītajām pusēm. Piemēram, skolēns stundu laikā neklausa, skolotājs viņu aizved pie psihologa, lai psihologs to atrisina, tādā veidā deleģējot speciālistam atbildību, bet varu par bērna uzvedību klasē paturot sev. Būtiski, lai atbalsta speciālists neuzņemtos atbildību atrisināt situācijas, kurās viņam nav varas. Līdz ar to skolotājs, lūdzot psihologa palīdzību, kļūst par sadarbības partneri, nevis vienkārši nodod atbildību par problēmas risinājumu psihologam.

 

Sociālā atbalsta speciālisti nav "pasūtījumu pieņēmēji" un "problēmu apkarotāji", no kuriem var prasīt visu atbildību par dažādu grūtību veiksmīgu atrisināšanu. Tādēļ "Amigo iniciatīvas laimīgām ģimenēm" ietvaros notika lekcijas "Speciālistu sadarbība ģimeņu atbalstam".

 

Visu klīniskās psiholoģes, ģimenes psihoterapeites, Latvijas Universitātes docentes Baibas Martinsones lekciju “Speciālistu sadarbība ģimeņu atbalstam” aicinām noskatīties šeit.