Noderīgi vecākiem! Brīvlaiku un eksāmenu laiki šajā mācību gadā

Pirmais mācību gada pusgads ir veiksmīgi aizvadīts. Atgādinam, ka šogad bērniem vēl pienākas viens brīvlaiks, bet pēc tam sākas eksāmenu laiks. 

FOTO: Shutterstock.com

Tuvojas pirmais brīvlaiks

Mācību gads 2014./2015. gadā skolēniem, kas mācās no 1. līdz 8. klasei un no 10. līdz 12. klasei ilgst līdz 2015.gada 29.maijam.  9.klases skolēniem mācības beigsies 2015.gada 15.maijā, bet mācību gads – 2015.gada 12.jūnijā – pēc valsts noteiktajiem pārbaudes darbiem. 12.klases izglītojamajiem mācības beigsies 2015.gada 15.maijā, bet eksāmeni -  2015.gada 19.jūnijā.


Pavasara brīvdienās 1.–11.klases izglītojamie dosies no 16.marta līdz 20.martam. Savukārt 12.klases skolēni – no 23.marta līdz 27.martam. Vasaras brīvlaiks tiem skolēniem, kas neliks eksāmenus, sāksies no 1.jūnija un ilgs līdz 31.augustam. 

Izglītības iestāde var patstāvīgi pieņem lēmumu par vienu nedēļu ilgām papildu brīvdienām 1.klases bērniem. Papildu brīvdienas organizē otrajā semestrī. Tāpat skola var arī patstāvīgi pieņemt lēmumu par to, kad organizēt projektu dienas, kas nevar pārsniegt piecas darbdienas mācību gadā.

Ārkārtas gadījumos, piemēram, ja ārā ir ļoti auksts, skolas vadība var atcelt mācības, bet pagarināt mācību gadu par tik dienām, cik nav notikušas stundas šo ārkārtas apstākļu dēļ. Ārkārtas apstākļu dēļ mācības šajā gadījumā nav notikušas ilgstoši – vismaz vienu nedēļu. 

 

Valsts pārbaudes darbu un diagnosticējošo darbu norises laiki
Ministru kabineta noteikumi Nr.248 "Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2014./2015. mācību gadā" paredz arī jaunu valsts pārbaudes darbu ieviešanu.

Diagnosticējošie darbi 3.klasē:

 • latviešu valodā: rakstu daļa – 18.februārī, mutiskā daļa – no 5.janvāra līdz 17.februārim;
 • matemātikā: rakstiski – 25.februārī.


Pārbaudes darbi 6.klasē:

 • latviešu valodā: rakstu daļa – 19.februārī, mutiskā daļa - no 5.janvāra līdz 18.februārim;
 • matemātikā – 24.februārī;
 • dabaszinībās  – 4.martā.


Eksāmeni 9.klasē

Reklāma
Reklāma
 • latviešu valodā: rakstu daļa – 20.maijā, mutvārdu daļa – 20. un 21.maijā;
 • vienā svešvalodā pēc izglītojamā izvēles: rakstu daļa – 27.maijā, mutvārdu daļa - 27. un 28.maijā;
 • matemātikā – 2.jūnijā;
 • Latvijas vēsturē  - 9.jūnijā (29.jūnijā).


Eksāmeni 12.klasē
Obligātie centralizētie eksāmeni par vidusskolas beigšanu notiek vienā svešvalodā pēc izglītojamā izvēles:

 • angļu valodā: rakstu daļa - 2015.gada 16.martā, mutvārdu daļa – 16., 17. un 18.martā;
 • vācu valodā: rakstu daļa - 2015. ada 18.martā, mutvārdu daļa – 18. un 19.martā;
 • krievu valodā: rakstu daļa - 2015.gada 19.martā, mutvārdu daļa – 19. un 20.martā;
 • franču valodā: rakstu daļa un mutvārdu daļa − 2015.gada 20.martā;
 • latviešu valodā - 2015.gada 19.maijā;
 • matemātikā - 2015.gada 22.maijā.


Skolēna izvēles priekšmeta centralizētie eksāmeni notiks:

 • Latvijas un pasaules vēsturē - 2015.gada 26.maijā;
 • bioloģijā - 2015.gada 28.maijā;
 • fizikā - 2015.gada 1.jūnijā;
 • ķīmijā  - 2015.gada 4.jūnijā.


Skolēna izvēles priekšmetā eksāmeni notiks:

 • informātikā: rakstu daļa - 2015.gada 25.maijā, praktiskā daļa - 25. un 26.maijā;
 • ģeogrāfijā - 2015.gada 3.jūnijā;
 • ekonomikā - 2015.gada 8.jūnijā;
 • mazākumtautību valodā un literatūrā (krievu) mazākumtautību izglītības programmās (rakstiski) - 2015.gada  10.jūnijā.

Izmantota informācija no Valsts Izglītības satura centra mājas lapas.