Rīdzinieku ģimenes aicina pieteikties pabalsta saņemšanai, lai varētu iegādāties mācību līdzekļus

Tuvojoties mācību gada sākumam Rīgas domes Labklājības departaments aicina rīdziniekus iesniegt iesniegumus pabalsta mācību līdzekļu iegādei. Pabalsta apmērs EUR 35.57 euro katram skolēnam.

Rīdzinieku ģimenes, kurās ienākumi ir salīdzinoši zemi, skolēnu mācību līdzekļu iegādei var saņemt pabalstu.

FOTO: Shutterstock.com

Rīdzinieku ģimenes, kurās ienākumi ir salīdzinoši zemi, skolēnu mācību līdzekļu iegādei var saņemt pabalstu.

 

 

Tiesības saņemt pabalstu ir ģimenēm, kuras deklarējušas savu pamata dzīvesvietu Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā ne mazāk kā 12 mēnešus pirms pabalsta pieprasīšanas, un kuru ienākumi pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz EUR 192.09 katram ģimenes loceklim, kā arī atbilst pārējiem šo saistošo noteikumu kritērijiem.

 

Pabalstu piešķir:

- vispārizglītojošās vai profesionālās izglītības iestādes audzēknim, kurš nav sasniedzis 20 gadu vecumu;

- sociālās korekcijas klašu audzēkņiem pabalstu piešķir bez vecuma ierobežojuma.

 

Pabalsta apmērs EUR 35.57 euro katram skolniekam.

 

Reklāma
Reklāma

Lai saņemtu pabalstu:

Bērna vecāks vai bērna likumiskais pārstāvis līdz 31.oktobrim vēršas Rīgas Sociālajā dienestā un:

- uzrāda personu apliecinošu dokumentu;

- iesniedz rakstisku iesniegumu;

- aizpilda iztikas līdzekļu deklarāciju.

 

Informāciju par sociālā darba speciālistu pieņemšanas laikiem un atbildes uz jautājumiem par sociālajiem pakalpojumiem un sociālajiem pabalstiem Rīgas pašvaldībā var iegūt zvanot pa Rīgas domes Labklājības departamenta bezmaksas informatīvo tālruni 80005055, P,O,T,C no 9:00 – 17:00 un Pt no 9:00 – 16:00. No 17:00 – 21:00 darbojas automātiskais atbildētājs. Papildus informāciju par sociālo palīdzību un sociālajiem pakalpojumiem Rīgas pilsētā var iegūt Labklājības departamenta mājas lapā www.ld.riga.lv.

 

2013.gadā pabalstu mācību līdzekļu iegādei saņēma 3 962 rīdzinieki. Kopumā 2013.gadā pabalstam mācību līdzekļu iegādei izlietoja EUR 140 935 (Ls 99 050)  no Rīgas domes budžeta līdzekļu programmas „Sociālie pabalsti Rīgas pilsētas iedzīvotājiem”. 2014. gadā pabalstam plānots izlietot EUR  177 850, sniedzot atbalstu 5 000 personām.2014. gada pirmajos divos mēnešos mācību pabalstu ir saņēmuši 845 rīdzinieki EUR 30 056.65 apmērā.