Ķipis, grāpis kokā kāpis un citi skaitāmpanti

Lai izlozētu kādas spēles vadītāju nereti tas tiek darīts ar „akmens, šķēres, papīrīt’s” palīdzību. Bet ir vēl ļoti daudz skaitāmpantu, kas var noderēt šīm procesam. Dalībnieki sastājas aplī, tad skaita kādu  no skaitāmpantiem. Uz katras zilbes norāda pēc kārtas uz spēles dalībniekiem. Tas, kuram tiek pēdējā zilbe ir spēles vadītājs.

Iemāci bērnam jautrus skaitāmpantus!

FOTO: Shutterstock.com

Iemāci bērnam jautrus skaitāmpantus!

Viena maza turku pupa
Ceļoja pa Angliju.
Anglija bij' aizslēgta,
Atslēga bij' nolauzta.
Viens, divi, trīs —
Tu jau esi tīri brīvs!

Mans tēvs līkā bērzā.
Pupu kule mugurā.
Kas prasīja saujiņu,
Tam iedeva riekšavu.
Kas prasīja riekšavu,
Tam ar kūju.

Ķipis, grāpis kokā kāpis,
Lielo Grietu zemē gāzis.
Viens, divi, trīs —
Tas pats brīvs!

Mūs' tēvs Cēsīs,
Velns tev’ plēsīs,
Galdiņ' tēsīs,
Caurum' urbīs!

Antiņ, tantiņ, tas nav tiesa.
Viens no jums ir nosūdzēts.
Viens, divi, trīs —
Un tu pats esi brīvs!

Mazā, mazā krēsliņā
Žīdiņš iebrauc muižiņā.
Muižnieks, tas nu godu prot,
Steidzas pretī kuli dot.
Viens, divi, trīs —
Tu esi brīvs!

Runči, runči, kaķi, kaķi,
Iesim visi peles ķert!
Kas pelīti noķēris,
Tam peļādu kažociņš.

Mucnieku Mīla mīca
Melnu miežu maizi
Mazā melna mučelē.

Pīpīts zobos, spieķīts rokās.
Galvā salmu cepure.
Še man lab', tur man lab' —
Visur man ir tēvu zem'!

Anna, vanna brauc pa lādu,
Sasyt pūdu, izlej madu.
Vīns, div', treis —
Nu tu esi breivs!

Anna, vanna, kaķis pannā,
Tikmēr spārdās, kamēr vaļā.
Viens, divi, trīs —
Nu tu esi brīvs!

Anna, vanna, tatanija
Sija, vija, kompānija;
Alma raksta tiksin, taksin,
Sija, vija von!

Anna, vanna, tatanija,
Sija, vija, kompānija,
Sala draka siju švikss —
Ej tu, Jōneit, ōrā!

Atiri, tatin, tagā, ragā.
Siju, sēju, jelē, kukst,
Dīvel, dugū, krispel, bukam pois!

Aķen, taķen, tagu, ragu,
Švi, švū, šķelt, tugu,
Lec pār buku pāri, pois!

Lirum lērum karot's kāts,
Ko tie vecie ēd tik daudz?
Katru dienu kukuli maizes,
Un tās garozas sviež tik nost!
Enna, metina, cigi, cagi,
Erba, terba, buļuk, smagi,
Trom, bak, vi!

Ecki, cecki, cimber, macki,
Gultiņ, kaltiņ, puik!

Venzga, dinga, treiga, veiga,
Sitiņ, satin, kedele, vedele,
Stilurn, stipts!

Vienkaulīn, divkaulīn,
Izšķir šķērum, priedē lērum,
Cukur, dukur, grīviņ, griks!

Viena osa, šitik, sātik,
Ēder, mēder, plpīts pļukst;
Ažurags, tabakmaks,
Mazais ku i līts klibs!

Viengal, divgal, trīsgal, trēgal,
Sestik, mustik, tingā, lingā,
Tīli, tips!

Viengal, ogai, trīgal, trāgal,
Estik, vestik, kokal, vangal,
Knipī, knipst!

Avots: Valdis Muktupāvels. Dindaru, dandaru. R.: Avots, 1989.
 

Reklāma
Reklāma