Mini Lieldienu mīkliņu!

Lieldienu tradīcijas ir ne tikai šūpošanās un olu krāsošana, bet arī mīklu minēšana. Vai zini, kam neviens dakteris nevar līdzēt, ja tas nokrīt no galda? Uzmini nu, kas tas ir!

Mini Lieldienu mīkliņu!

FOTO: Pexels.com

•    Cērt ledu - uzcērt sudrabu, cērt sudrabu - uzcērt zeltu. Atbilde: Ola
•    Maza, maza muciņa bez stīpām un bez dibena. Atbilde: Ola
•    Atskrēja putns, apsēdās uz koka, izlaida spārnus - viss zaļot sāka. Atbilde: Pavasaris
•    Pats sarkans, bet acis baltas. Atbilde: Pūpolkoks
•    Četras kāpas kumeļam, augšpēdu danco. Atbilde: Šūpoles
•    Maza, maza mājiņa - ne logu, ne durvju. Atbilde: Ola
•    Kungs sēd pilī bez logiem, bez durvīm. Atbilde: Cālis olā
•    Kas divreiz piedzimst? Atbilde: Cālis
•    Saimniece nāk no klēts, skalu bunte padusē. Atbilde: Vista
•    Uz galda balts, nokrīt zemē - dzeltens. Atbilde: Ola
•    Ķauķānīte krāsni krāva no baltiem akmeņiem. Atbilde: Vista olas dēj
•    Gaspaža sēd uz baltiem kalniem gaida dzīvas dvēselītes. Atbilde: Vista perē
•    Stalts vīrs: gaļas bārda, kaula deguns, skrien kliegdams brēkdams. Atbilde: Gailis
•    Pieši ir - jātnieks nav laiku rāda - pulkstenis nav. Atbilde: Gailis
•    Kas dzied bez notīm? Atbilde: Gailis
•    Viena abriņa, divēja mīkla. Atbilde: Ola
•    Unkuls kunkuls krīt no sola, neviens dakters nevar glābt. Atbilde: Ola
•    Debesīs stāv, zemi silda. Atbilde: Saule
•    Visi ņem, neviens nemaksā. Atbilde: Saules siltums
•    Slauku, slauku, nevaru izslaucīt, pienāk laiks, pats aiziet. Atbilde: Saules stari
•    Kas rāda visas lietas, pati tās nezinādama? Atbilde: Gaisma
•    Četri brāļi iet pa ceļu, cits citu nepanāk. Atbilde: Gadalaiki
•    No rīta puses sagšu auž. Atbilde: Gaisma aust
 

Reklāma
Reklāma

Saistītie raksti