Kā veicināt bērna runas attīstību?

Bērna attīstības gaitā valodas attīstībā ir vairākas valodas apguves pakāpes. Pašos pirmssākumos veidojas iemaņas dzimtās valodas skaņu izteikšanā un attīstās fonemātiskā  uztvere (spēja atšķirt uztveramās skaņas). Tālāk bērns apgūst vārdu, veidojas vārdu krājums, priekšstati par teikuma veidošanos. Vēl tālāk tiek apgūta literārā valoda gan runas, gan rakstu formā.

Runa attīstīties var tikai un vienīgi savstarpējā komunikācijā, apgūstot valodu no saviem vecākiem vai cilvēkiem, kuri aprūpē bērnu.

FOTO: Shutterstock.com

Runa attīstīties var tikai un vienīgi savstarpējā komunikācijā, apgūstot valodu no saviem vecākiem vai cilvēkiem, kuri aprūpē bērnu.

Normāli attīstoties, bērns pārmanto spēju runāt, bet runa attīstīties var tikai un vienīgi savstarpējā komunikācijā, apgūstot valodu no saviem vecākiem vai cilvēkiem, kuri aprūpē bērnu.  Piemēram, ja salīdzina bērnus, kuriem dzimšanas brīdī ir bijuši vienādi attīstības rādītāji, bet tālākajā dzīvē viens audzis ģimenē, kur vecāki daudz runā ar bērnu, ņem to rokās, bet otrs bērns saņem tikai aprūpi - tiek pārtīts un pabarots, tad jau otrajā dzīves gadā var redzēt lielu atšķirību starp bērniem, parasti otrā bērna attīstības procesi jau ir kavēti, tostarp arī runas attīstība. Bet ko darīt, ja mēs daudz nodarbojamies ar bērnu, ievērojam dažādus priekšnosacījumus, kurus izlasām gudrās grāmatās par bērna attīstību un audzināšanu, ievērojam drošas vides principus, mūsu ģimenē viss ir vislabākajā kārtībā, bet bērns tomēr nerunā nemaz, runā neskaidri vai neizrunā atsevišķas skaņas?

 

Normāli attīstoties, bērns pārmanto spēju runāt, bet runa attīstīties var tikai un vienīgi savstarpējā komunikācijā, apgūstot valodu no saviem vecākiem vai cilvēkiem, kuri aprūpē bērnu.

 

Šādos gadījumos pirmkārt jāvēršas pie speciālista logopēda, lai logopēds apskata bērnu un nosaka kādas problēmas bērnam ir. Logopēds novērtē bērna runas un valodas attīstību, analizē traucējumu iespējamo izcelsmi, struktūru un simptomātiku, izstrādā speciālas  koriģējoši attīstošas mācību un audzināšanas metodes, profilaktiskos pasākumus runas un valodas dezorganizācijas novēršanai. Svarīgi, lai vecāks sadarbotos ar logopēdu un izpildītu korekcijas vingrinājumus mājās tik bieži, cik logopēds ir noteicis, jo, lai sasniegtu rezultātus, vingrinājumus nepietiek izpildīt tikai vienu, divas reizes nedēļā, it sevišķi, ja bērna runas traucējums ir smags.

 

Liela problēma patlaban ir tā, ka ļoti daudzās bērnu poliklīnikās nav logopēda, ir pieejami tikai maksas pakalpojumi.

 

Reklāma
Reklāma

Manā praksē ir vairāki gadījumi, kad neilgā laikā tiek sasniegti fantastiski rezultāti bērna runas attīstībā. Piemēram, zēns piecu gadu vecumā, atnākot pie logopēda neizrunā skaņu „r”, „l”, un „ļ”. Pirmajā nodarbībā notiek bērna runas izvērtējums un vecāku apmācība. Nākamajā nodarbībā, pēc nedēļas, zēns jau izrunāja skaņu „l” skaidri un neaizķeroties, jo mamma kopā ar tēti vairākas reizes katru dienu kopā ar zēnu bija spēlējuši dažādas spēles, izdarot koriģējošos vingrinājumus. Protams, rezultāts nebūtu panākts, ja bērns nebūtu motivēts strādāt, bet vingrinājumus būtu izpildījis piespiedu kārtā.  Liela problēma patlaban ir tā, ka ļoti daudzās bērnu poliklīnikās nav logopēda, ir pieejami tikai maksas pakalpojumi.

 

Ar ģimenes ārsta nosūtījumu Rīgā var apmeklēt jebkuras poliklīnikas logopēdu, lauku rajonos, sava rajona robežās vai BKUS (bērnu slimnīca, Vienības gatvē) logopēdu.

 

Ko darīt, ja ir runas problēmas, nav līdzekļu maksas logopēdam? 

Domāju, ka šādos gadījumos ir divi varianti - viens no tiem tomēr savākt nepieciešamo summu un apmeklēt maksas logopēdu, otrs, ņemt telefonu un metodiski apzvanīt visas poliklīnikas, kur pieņem bērnus, sākt ar tuvāko un pakāpeniski iet tālāk no savas dzīves vietas. Ar ģimenes ārsta nosūtījumu Rīgā var apmeklēt jebkuras poliklīnikas logopēdu, lauku rajonos, sava rajona robežās vai BKUS (bērnu slimnīca, Vienības gatvē) logopēdu. Pierakstīt vingrinājumus, kurus logopēds iesaka jūsu bērnam un tad mājās darboties.

 

Padomus bērna runas attīstīšanai lasi šeit!
Uzdevumus bērna runas attīstīšanai lasi šeit!

Saistītie raksti