Cik gados bērnam jāsāk skaidri un pareizi runāt?

„Kādā vecumā bērnam jāsāk skaidri runāt, pareizi izrunājot burtus „r”, „l” un citus (kādi burti visbiežāk ir tie problemātiskie?)? Kā stimulēt bērnu šīs skaņas apgūt?” Konsultē speciālās pedagoģijas maģistre un logopēde Vita Skramane.

Runā ar savu bērnu, lēni, skaidriem, vienkāršiem teikumiem, pārrunājot grāmatas attēlus.

FOTO: Shutterstock.com

Runā ar savu bērnu, lēni, skaidriem, vienkāršiem teikumiem, pārrunājot grāmatas attēlus.

Skaņu izrunu bērns apgūst divas reizes: pirmo reizi tad, kad bērnam ir gugināšanas-lalināšanas periods (5–8 mēneši), tas nosaucams par pirmsvalodas runas periodu, un otro reizi apmēram 1,3–1,5 gadu vecumā, kad sākas patstāvīgas runas attīstība. Šī runas attīstības perioda sākumā bērns mācās atšķirt skaņu fonemātiskās pazīmes, piemēram, sadzirdēt un saprast, ka „kāja” un „gāja” ir divi atšķirīgi vārdi ar balsīgu un nebalsīgu līdzskani.

Vēl bieži pat skolas vecuma bērniem ir grūti pamanāma skaņu jaukšana: „ķ” jauc ar „č”.

Reklāma
Reklāma

Dažiem bērniem visu skaņu pareiza saklausīšana un izrunāšana nesagādā nekādas problēmas, bet ir bērni, kuriem atsevišķu skaņu izruna sagādā problēmas. Līdzskanis ir skaņa, kuru izrunājot runas orgāni ieņem noteiktu stāvokli, un gaisa plūsma mutes dobumā sastop šķērsli, kurpretī, patskani izrunājot, šāda šķēršļa nav. Vecums, kādā skaidri jāsāk izrunāt kāda skaņa, ir grūti nosakāms, jo, ja bērns izrunā visas skaņas pareizi, bet „r” izrunā neskaidri vai aizvieto ar citu skaņu (r>l, r>j) un bērnam ir tikai trīs gadi, tad nebūtu liels iemesls satraukties un iet pie logopēda, bet novērot un pamācīt bērnu gan būtu ieteicams. Skaņu „l” bērni bieži prot izrunāt, piemēram, vārdos, kur „l” seko aiz līdzskaņa („kliedz”, „klusē”), bet neizrunā vai aizvieto vārdos, kur „l” seko aiz patskaņa („kalns”, „Aldis”, „Uldis”). Tomēr, ja bērnam ir sadzirdama arī citu skaņu iztrūkšana vai aizvietošana runā, vajadzētu pārbaudīties pie logopēda. Vēl bieži pat skolas vecuma bērniem ir grūti pamanāma skaņu jaukšana: „ķ” jauc ar „č” (piemēram, izrunā nevis „ķiploks”, bet „čiploks”, nevis „ķocis”, bet „čocis”), un šīs skaņas parasti vecāki paši nepamana.

Kā stimulēt šo skaņu apgūšanu?
Daudz runājot ar bērnu, lēni, skaidriem, vienkāršiem teikumiem, pārrunājot grāmatas attēlus. Ir arī specifiski vingrinājumi, kurus var apgūt, aizejot pie logopēda uz konsultāciju, un pēc tam mājās kopā ar bērnu vingrināties.