Divskaņu "ie" un "o" izrunas traucējumu korekcija un novēršana

Jūsu bērns saka "ūga", nevis "oga", "īla", nevis "iela"?  Es gribu "ūlu", nevis "olu". Mammu, iedod man lūdzu maizīti ar "sīru"!?

Lai veicas divskaņu IE un O izrunas mācīšanā.

FOTO: Shutterstock.com

Lai veicas divskaņu IE un O izrunas mācīšanā.

Vecāki atkārto pareizu runas paraugu – ola, siers, iela, oga, bet mazais tāpat turpina aizstāt divskani IE ar garo patskni Ī (iela – īla, sieva – sīva, Ieva – Īva), divskani O ar patskani Ū. Kā rīkoties, kā runāt ar bērnu, lai divaņi skanētu pareizi, skiadro sertificēta logopēde Baiba Strause.


Divskaņa IE mācīšana

Ja jūsu bērns saka ĪVA, tad palūdziet, lai viņš izrunā divu patskaņu I un A savienojumu, uzsverot pirmo skaņu. Ātri un ritmiski savienojot, izrunājiet abas skaņas, veidojot divskani IE – VA. 

Izrakstiet uz lapas visus vārdus, kurus bērns izrunā nepareizi – Ieva, iela, sieva, liela, pieci, cieti, iešu, siers, padzerties. Sadomājiet jaunus vārdus, kuros būtu divskanis IE. 
Uzsveriet vārdā patskani I, pēc tam seko ātra A izruna, atri un ritmiski savienojot, veidosies divskanis IE. Divskanī IE pirmo skaņu I var gan uzsvērt, gan pastiept, pagarināt, izdziedāt. IIIIIIIELA, IIIIIEVA, siiiiiiiva, liiiiiiiela, dziiiiiedu. 

Ik reiz, kad bērns pasaka  divskaņa IE vietā patskani Ī, tad apstādiniet un iemāciet skaņu pēc iepriekš minētā parauga. Lai sasniegtu labāku mācīšanas rezultātu, sagatavojiet attēlu kartītes, kurās ir attēlots mācāmais vārds (attēlu kartītes ar sieru, ielu, Ievu u.c.). 
Ja esiet iemācijis bērnam pareizi izrunāt vārdus ar divskani IE, tad sadomājiet pēc iespējas vairāk vārdus ar šo divskani un iesaistiet tos teikumos.

Reklāma
Reklāma

Otrs mācīšanas veids - bērns lēni un stiepti izrunā patskani Ī, pakāpeniski pārejot uz skaņu A, atskan divskanis IE. 

Kā saka zirdziņš? Lēnām kopā ar bērnu izrunājam ĪĪĪA, ĪĪĪA, ĪĪĪA. Atskan divskanis IE. 

Pēc tam seko divskanis IE vārdos, vārda sākumā – iešu, iela, Ieva;
IE vārda vidū stapr līdzskaņiem – siers, cieta, sieva;
IE vārda beigās – sārtie, mazie, garie;
IE vārdā atkārtojas – dieviete, lielie, pieliet. 
IE vārda savienojumos – Ievu laiks, ievu pušķis, ievu smarža
IE teikumos, mīklās, stāstos, pasakās un sasitītā runā. 

Reiz dzīvoja Ieva, kurai piederēja ievu dārzs. Pavasarī, kad sāka ziedēt Ievas, tās izskatījās pēc tikko apsniguša baltu ziedu lauka. Ieva mīlēja pavadīt laiku ievu ziedonī, lasot šūpuļtīklā savu iemīļoto pasaku grāmatu par ziediem. Ievu ziedonī meitene sapņoja un bieži, smaržu apreibusi, saldi iemiga. Tie bija Ievas skaistākie, saldākie sapņi dzīvē. Kādu saulainu pēcpusdienu ievu dārzā sāka pūst vējš. Smalkās ziedu lapiņas lēnām laidās zemē kā vieglas sniega pārslas. Saule mirdzēja un izgaismoja tās mirklī mūžīgā. Ieva jutās laimīga. Laime ir mirklis – īss un netverams. Balto ziedlapu mirklis, saules apspīdēts, meitenes atmiņā atausa ziemā, kad ievu dārzā lēnām krita sniega pārslas un saulē vizuļoja tik dažādās sniegpārslu formas. Laime ir mirklis – īss un netverams. Laime vairoja laimi.


Divskaņa O mācīšana

Jūsu bērns saka ūla, nevis ola. Kā bērnam iemācīt izrunāt divskani O?!
Lūgt bērnam izrunāt patskani Ū, vienlaicīgi pakāpeniski paverot muti kā pie A izrunas. Sapludinot abas skaņas Ū un A kopā, atskan divskanis O.

ŪŪŪŪŪAAALA, ŪŪŪŪAAAAAALA, ŪŪŪŪŪAAAAALA. Vairākas reizes kopā ar bērnu atkārtojam ŪŪŪŪAAAAAALA. Svarīgi, lai bērns sevi redz spogulī,kas notiek ar lūpām (tās ir pastieptas uz priekšu), pēc tam mute lēnam paveras un atskan patskanis A.
Tāpat kā pie divskaņa IE, svarīgi ir apzināt visus vārdus, kurus bērns neizrunā pareizi ar divskani O, piemeklēt atbilstošus attēlus, rādīt  tos un reizē izrunāt pēc dotā skaņu izrunas korekcijas parauga.
Otrs variants, bērns izrunā divus patskaņus U un A, uzsverot pirmo skaņu, sapludinot izrunā abas skaņas, rodas divskanis O. 

O vārda sākumā – oga, ola;
O vārda vidū starp līdzskaņiem – skola, poga;
O vārda beigās – līgo, dzīvo;
O vārda atkārtojumos – ogo, soļo;
O vārdu savienojumos – ozolu vainags, ozolu zīles, ozolu galds, ozolu lapotne.

Divskanis O saistītā runā, mīklās, parunās, stāstos, dzejoļos.

Reiz dzīvoja puisītis Leo. Viņam ļoti nepatika odi. Kādu dienu viņš izdomāja, ka odus var aizbaidīt degošas ogles. Leo ar  māsu sadomāja uzkurināt ugunskuru, jo odiem nepatīk dūmi. Kad ugunskurs sāka kvēlot, viņi sameta tajā lielos kartupeļus un gaidija, kad tie izcepsies. Depesis bija zvaigžņotas. Māsa spēlēja kokli, odi no dūmiem nobijās. Mazās dzirkstelītes viegli lidoja gaisā un it kā savienojās ar zvaigznēm. Viņi sēdēja naksnīgajā vasaras vakarā pie ugunskura, debesis joprojām zvaigznēs mirguļoja, kokle joprojām skanēja. Tas bija tik neparasti... dzirksteļu mazās zvaigznītes satikās ar debesu zvaigznēm un kokles melodiju.

Divksaņi IE un O ir visai viegli iemācāmi mazajam bērnam, bet patskaņi paši skan. Ir nepieciešams tikai parādīt pareizo runas paraugu un ikreiz apstādināt bērna runu, ja viņš kļūdās, atkārtojot pareizu divskaņu izrunu.

Lai veicas divskaņu IE un O izrunas mācīšanā.

Autore: Baiba Strause, sertificēta logopēde, privātprakses “Logopēdijas centrs” un “Logopēdijas privātprakse” dibinātāja, strādā Rīgas Ziedoņdārza pirmsskolā, kā arī savās privātpraksēs. Piedāvā arī attālinātās online konsultācijas un apmācības bērniem ar skaņu izrunas traucējumiem gan ārzemēs dzīvojošajām ģimenēm, gan Latvijā. Publicējusi logopēdiskos vingrinājumus (teorētisko daļu) bērnu žurnālā “Ezītis”. Latvijas Logopēdu asociācijas biedrs.

Saistītie raksti