Kā iemācīt skaņu L. Biežākie skaņu izrunas traucējumi un praktiski vingrinājumi

Nereti vecāki pamana, ka bērns neizruna skaņu L, to aizstājot ar kādu citu skaņu vai izrunā neskaidri. Kāpēc bērni nevar izrunāt skaņu L, to izrunā nepareizi vai aizstāj ar citām skaņām? Skaidro sertificēta logopēde Baiba Strause.

Kā iemācīt skaņu L. Biežākie skaņu izrunas traucējumi un praktiski vingrinājumi

FOTO: Shutterstock.com

Izklausās, ka bērns teiktu patskani U.  Bērni līdzskaņa L izrunā iesaista lūpas, tās ir aktīvas , mēles gals nepaceļas pie augšējo priekšzobu alveolām, bet mēle atvilkta mutes dziļumā kā pie patskaņa U izrunas. 
      
Izklausās, ka bērns teiktu V. Tā ir lūpu – zobu izruna – mēles gals ir mazaktīvs un  apakšlūpa tuvināta augšējiem priekšzobiem
      
Mīkstināta skaņa. Izklausās, ka bērns teiktu cieto  L un mīksto Ļ vienlaikus. 
      
Mēle ir starp zobiem jeb starpzobu izruna
      
Īsa zemmēles saitīte, bērns fiziski nav spējīgs pacelt mēli pie cietajām aukslējām, līdzskanis L netiek izrunāts (lietus – - ietus).
      
Skaņu L var aizstāta ar citām skaņām

 • L ar U; Līga -> Uīga
 • L ar Ļ;  lapa ->ļapa
 • L ar V; lauva -> vauva
 • L ar N; lāse -> nāse

 

 

Ko vajadzētu darīt, lai bērnam iemācītu pareizi izrunāt skaņu "L"

Skatoties spogulī, vecāki parāda bērnam, kas notiek ar mēles galu, ka tas tiek pacelts pie cietajām aukslējām un atskan L. Ļoti svarīga ir redzes kontrole, mute ir vaļā, mēles gals ir pacelts uz augšu. 

Uzmanība tiek pievērsta mēles galam un mēles priekšējai daļai, tāpēc ir ieteicams veikt specifiskos vingrinājumus:

 • atvērt muti, kustināt mēles galu, pieskaroties kreisajam, labajam lūpu kaktiņam;
 • pacelt mēli pie cietajām aukslējām un noturēt, mute ir atvērta divu centimetru platumā;
 • pacelt mēli pie cietajām aukslējām un noturēt, to nedrīkst atlaist. Mute tiek virināta – vaļā, ciet, vaļā, ciet, bet mēles gals joprojām ir pie cietajām aukslējām;
 • klakšķināt;
 • “zobu tīrīšana” – ar mēles galu bērns notīra zobus no iekšpuses un no ārpuses gan augšējos zobus, gan apakšējos;
 • nolaizīt augšlūpu ar platu mēles galu (no viena lūpu kaktiņa līdz otram; no augšas uz leju), pēc tam tāpat nolaizīt apakšlūpu.
 • ja ir lūpu, lūpu zobu izruna, tad svarīgi ir veikt lūpu vingrinājumus. Kas novērš lūpu aktīvu līdzdalību, to piedalīšanos skaņu izrunā
 • ja bērns liek mēli starp zobiem, tad ieteiktu mēles gala pakāpenisku pārvietošanu aiz apakšējiem priekšzobiem un no šīs pozīcijas apgūt skaņu L;
 • ja izrunā mīksto Ļ cietā L vietā, tad parādam bērnam pareizu cietā L izrunu, pirms tam veicot vingrinājumus, kas stiprina mēles galu;

   

Bērns prot pateikt skaņu L, kā mācīt tālāk, lai tā būtu dzirdama sarunvalodā.
 

Spēlēšanās ar zilbēm:

al – al – al               la – la -  la      lai – lai - lai
el – el- el                 le – le – le      lau – lau - lau
il – il – il                  li – li – li          lie – lie - lie
ul – ul – ul              lu – lu – lu       lei – lei - lei
                                                       lo – lo – lo


Skaņa L vārdos: 

Reklāma
Reklāma
 • Lampa, lapa, lika;
 • Sula, ala, vīle;
 • Vel, mal, kal;
 • Lilija, Laila, lakstīgala.


Skaņa L vārdu savienojumos:

 • nolija lietus;
 • ledus lauznis;
 • lakstīgalas ligzda.Skaņa L teikumos:

 • Lakstīgalas melodija tālu skan;
 • Lapsa mežā satika lūsi.


Skaņa L saistītā runā: 

 • Locīdama es dziedāju,
  Locīdama gavilēju,
  Locīdama māmuliņa
  Lok' man pūriņu. (Tautasdziesma)


Vecāki un citi audzinātāji var izmantot skaņas L nostiprināšanai dažāda veida izglītojošas grāmatas un citus materiālus, kurās ir speciāli izmantota skaņa L – grafiskais attēls, vārdi ar skaņu L vārda sākumā, vidū beigās un atkārtojumos. Pasakas un stāsti ar mācāmo skaņu, dažāda veida uzdevumi.


Autore: Baiba Strause, sertificēta logopēde, privātprakses “Logopēdijas centrs” un “Logopēdijas privātprakse” dibinātāja, strādā Rīgas Ziedoņdārza pirmsskolā, kā arī savās privātpraksēs. Piedāvā arī attālinātās online konsultācijas un apmācības bērniem ar skaņu izrunas traucējumiem - gan ārzemēs dzīvojošajām ģimenēm, gan Latvijā. Publicējusi logopēdiskos vingrinājumus (teorētisko daļu) bērnu žurnālā “Ezītis”. Latvijas Logopēdu asociācijas biedrs.

Saistītie raksti