Ciparu skaitāmpantiņi no 1 līdz 10

Vieglāk, jautrāk un labāk ciparus apgūt, skaitot pantiņus.  

FOTO: Shutterstock.com

Viens
Viena saulīte dienā debesīs slīd.
Viens mēnestiņš naktī lodziņā spīd.
Viena gudra galva, ziņkārīgs snīpis viens,
Viena māmiņa, tētis, un kas vēl ir viens?
Tu smejies – tētim mašīnā stūre ir viena.
Dzimšanas diena gadā arī tik viena!


Divi
Divas actiņas darbiņu bijās,
Div’ vaidziņi tikai smēja.
Divas austiņas māmiņā mīļā neklausījās.
Divas rociņas par visiem čaklākas bija.
Divas rociņas darbiņus padarīja.
Divās kājiņās āva div’ zeķītes, kurpītes.
Div’ kurpītēs šņorītes vēra,
Divos mezgliņos sēja.
 

Trīs
Trīs kumeļi trijjūgu puteņos trauks.
Trīs dienas Ziemassvētki šurpu brauks.
Trīs sveces svečturī liesmot sāks.
Trīs vēlmes sirsniņā klusiņām nāks.
Trīs sivēntiņi pasakā ir – tu smaidi....
Trīs rūķus Ziemassvētkos ciemos tu gaidi.

Četri
Četras kājas sunītim, lielajam zilonim Četras vien.
Zem zemes kurmīt’s uz Četrām lien.
Pa ielu mašīna ar Četriem riteņiem skrien.
Četras kājas galdam, bet nekust nudien!
Vecmāmiņai brilles – tai esot Četras acis.
Četri draiskuļi kopā – nu gatavais tracis!


Pieci
Pieci pirkstiņi tur ogu vācelīti.
Mazajai vācelītei pieci stūrīši vīti.
Pieci pirkstiņi sārtas odziņas tver.
Piecas saldas zemenītes vācelītē ber.
Pieci pirkstiņi ar otriem pieciem tiksies,
Māmiņai mīļai pieglaužoties.


Seši
Sešas kājas mušai, bet kur tai ir mājas?
Ripo spēļu kauliņš – uz seši stājas.
Sešas dienas brauks apburtais ķēniņdēls.
Tam aizjūgā seši gaiļi lēks.
Seši mazi bundzinieki
Sešas bundziņas bungos.
Sešas princeses senu meldiņu dungos.


Septiņi
Septiņi gulētāji septiņas dienas gulēja.
Septiņi Ādama dēli ko darīt nezināja.
Septiņi rūķīši visus strādāt sauca,
Ar septiņiem cirvīšiem darbā trauca.
Septiņi Ādama dēli ko darīt zinās –
Septiņus gulētājus tie pamodinās.


Astoņi
Astoņkājim ir astoņas kājas.
Tam nevajag astoņu zeķu un
Astoņu kurpju.
Tam nevajag astoņu svētku un
Astoņu tulpju.
Astoņkājis pa astoņām jūrām ceļos.
Astotās jūras astotā sēklī tas paliks,
Varbūt tur astoņas jūras zvaigznes satiks...
 


Deviņi
Deviņos vakarā, kad pulkstenī dzeguze
Deviņreiz kūkos,
Deviņi miega rūķi pēc
Deviņiem sapņiem lūkos.
Aiz deviņiem kalniem
Deviņgalvu pūķis klejos,
Aiz devītā viļņa deviņas nāriņas dejos.
Deviņos rītā, kad pulkstenī dzeguze
Deviņreiz saukusi būs,
Uz skolu par vēlu, un uzvedībā tev
Deviņi nebūs!
 


Nulle! 
Kur paliek nulle, kad nullei atņemta nulle?
Nulles gadā prātoja zinātnieks Nulle.
Maiznieks gan neprātoja, kur paliek nulle.
Barankas lielas un mazas kā lielas un mazas nulles.
Maiznieks lielās nulles uz aukliņas vēra,
Mazās nulles papīra turzā bēra.

 

Reklāma
Reklāma

Pantiņu autore Laima Locāne.

 

Grāmatiņu "Alfabēta un ciparu skaitāmpantiņi" iespējams arī lejupielādēt izdrukāšanai. 

Saistītie raksti