Skaitāmpants: Cūka cepa plācenīšus...

Pusotra līdz trīs gadus veciem bērniem lielu jautrību sagādā skaitāmpants ar žestiem: Cūka cepa plācenīšus.
Skatīt video paraugu