Rīgas pašvaldības līdzfinansējumu pirmsskolas izglītībai varēs saņemt arī ārpus Rīgas

Pašvaldības līdzfinansējumu pirmsskolas izglītības pakalpojuma nodrošināšanai privātajā izglītības iestādē būs iespējams saņemt arī gadījumā, ja iestāde neatrodas Rīgas administratīvajā teritorijā, to paredz Rīgas domes Izglītības, sporta un kultūras komitejas akceptētie grozījumi Rīgas domes 2011.gada 19.maija saistošajos noteikumos Nr.123.

FOTO: Marika Eglīte

Plānots ierobežot pieteikumu skaitu pirmsskolas izglītības iestāžu rindā - vecāki vienam bērnam nevarēs reģistrēt vairāk kā trīs pieteikumus.

 

Ar šo noteikumu grozījumiem pašvaldība nosaka kārtību, kādā bērna likumīgais pārstāvis ir tiesīgs atteikties no vietas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē un atkārtoti saņemt vietu, kā arī gadījumus, kad pašvaldība pārtrauc izmaksāt līdzfinansējumu.

 

Portāls mammamuntetiem.lv vērsās pašvaldībā, lai noskaidrotu, ko īsti paredz jaunie grozījumi, jo īpaši uz finansējuma piešķiršanu, ja dārziņš atrodas ārpus. Ar Rīgas domes Sabiedrisko attiecību nodaļas projektu koordinatora Viktora Smirnova starpniecību saņēmām šādu Rīgas, Izglītības, kultūras un sporta departamenta komentāru: "Minēto saistošo noteikumu projekts uzsācis savu saskaņošanas gaitu. Tiklīdz šie noteikumi Rīgas domes sēdē tiks pieņemti, tā būs arī informācija sabiedrībai ar detalizētu skaidrojumu par gaidāmajām un būtiskākajām izmaiņām".

 

Paredzēts, ka pašvaldības līdzfinansējumu pārtrauc izmaksāt, ja bērnam tiek piedāvāta programmas apguve pašvaldības izglītības iestādē, kuras rindā bērna likumiskie pārstāvji ir reģistrējuši pieteikumu un kurā ir brīvas vietas, un nav pretendentu, kā arī tad, ja bērns bijis iekļauts vismaz trīs izglītības iestāžu pretendentu sarakstos, bet vecāki no piedāvātās vietas atteikušies.

 

Reklāma
Reklāma

Tāpat ar šiem grozījumiem plānots ierobežot pieteikumu skaitu pirmsskolas izglītības iestāžu rindā - vecāki vienam bērnam nevarēs reģistrēt vairāk kā trīs pieteikumus. Šādas izmaiņas nepieciešamas, lai normalizētu situāciju, kas šobrīd ir izveidojusies, vecākiem piesakot bērnus līdz pat 10 pirmsskolu rindās. Šis ierobežojums būtiski samazinās izdevumus, kas saistīti ar ierakstīto vēstuļu sūtīšanu bērnu vecākiem, kā arī ļaus izdarīt prognozes par to, cik no rindā esošajiem bērniem konkrēto vietu pieņems un cik atteiksies.

 

Jaunā nosacījuma ieviešana notiks pakāpeniski - ja vecāki par bērnu vēl nav reģistrējuši nevienu pieteikumu vai pieteikumu skaits ir mazāks par trīs, viņiem elektroniskajā datu bāzē būs iespēja reģistrēt līdz trīs pieteikumiem. Ja bērna likumiskie pārstāvji elektroniskajā datu bāzē par savu bērnu ir reģistrējuši trīs un vairāk pieteikumus, tad jaunu pieteikumu būs iespējams reģistrēt tikai tad, kad tiks dzēsts kāds no iepriekšējiem pieteikumiem. Iepriekš reģistrētie pieteikumi elektroniskajā datu bāzē tiks saglabāti tik ilgi, kamēr vecāki paši to neanulē vai tas netiek atcelts sakarā ar vietas piedāvājumu pirmsskolā.

 

Pirmsskolas programmu apguvušo bērnu atskaitīšanas galējais datums būs 15. augusts, līdz ar to tiks atrisināta problēma daudzās ģimenēs, nodrošinot topošos skolēnus vēl ar vietu pirmsskolā vasaras periodā.