Rūpīgi izvērtē modeļu aģentūru piedāvātos līgumus!

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (VBTAI) pēdējā laikā ir saņēmusi anonīmu informāciju, ka Latvijā strādājoša modeļu aģentūra piedāvā potenciālo modeļu vecākiem parakstīt līgumu, kurā norādīts, ka šis dokuments ir saskaņots ar VBTAI.

FOTO: Mammamuntetiem.lv

Attēlā redzamajai modelei nav saistības ar raksta saturu.

Inspekcija uzsver, ka nekad nav saskaņojusi nekādu līgumu tekstus ar nevienu modeļu aģentūru, tādēļ šāda atsauce ir maldinoša.

VBTAI aicina vecākus ļoti rūpīgi iepazīties ar piedāvājamo līgumu nosacījumiem un pārliecināties, ka tie neapdraud vai neierobežo bērnu vai viņu likumisko pārstāvju intereses un tiesības. Šaubu vai aizdomu gadījumā vecāki vai bērnu likumiskie pārstāvji var vērsties pēc konsultācijas VBTAI.

Ministru kabineta noteikumos Nr. 407 „Kārtība, kādā bērnus var iesaistīt aktivitātēs (pasākumos), kas saistītas ar ārējā izskata demonstrēšanu” ir noteikti apstākļi, kādos iespējama bērnu iesaistīšana šāda rakstura iniciatīvās.
 

Ieskaties: www.lm.gov.lv

Reklāma
Reklāma