Biežāk uzdotie jautājumi par piereģistrēšanu bērnu dārzā

Rīgas bērnudārzos aprīlī aktīvi noris pārreģistrācija. Sakarā ar rindu ieviešanu uz brīvajām vietām pirmsskolas izglītības iestādēs, vecākiem ir jāveic virkne priekšnosacījumu. Kādi tie ir? E-skola sniedz atbildes uz vecāku biežāk uzdotajiem jautājumiem bērnudārzu vadītājām.

FOTO: Mammamuntetiem.lv

1. Vai pietiek ar mutisku apliecinājumu par bērna dzīves vietu?
Noformējot bērnu rindā uz vietu pirmskolas izglītības iestādē vai veicot pārreģistrāciju, vadītāja Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes iedzīvotāja reģistra datu bāzē pārbaudīs, vai bērna dzīves vieta ir reģistrēta Rīgas pašvaldības teritorijā. Mutisks apliecinājums par bērna dzīves vietu netiek ņemts vērā.

2. Ja viens no bērniem apmeklē pirmsskolas izglītības iestādi, vai otram pienākas vieta ārpus rindas?
Saistošie noteikumi paredz, ka jaunāko brāli vai māsu ārpus kārtas uzņem tad, ja viņa vecākais brālis vai māsa joprojām apmeklē šo bērnudārzu. Māsas vai brāļa statusu piešķir vienīgi tad, ja bērns rindā reģistrēts ne vēlāk kā trīs mēnešus pēc dzimšanas. Ja to neizdara, tad mazulis nevar pretendēt uz ārpus kārtas statusu. Gadījumā, ja vecākais brālis vai māsa pavasarī no iestādes tiek atskaitīts sakarā ar pirmsskolas izglītības programmas apguvi, lai rudenī uzsāktu mācības 1. klasē, jaunākajam bērnam prioritāte „brālis/māsa” tiek atcelta.

3. Ja bērns apmeklē privāto bērnudārzu, bet nu ir sasniedzis piecu gadu vecumu, vai vecāki viņu var pieteikt pašvaldības bērnudārzā?
Tā kā no pieciem gadiem valstī ir noteikts obligātais izglītības vecums, piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligātās sagatavošanas skolai programmas apguve ir obligāta, līdz ar to pašvaldībai administratīvajā teritorijā dzīvojošie obligāto izglītības vecumu sasniegušie bērni ar vietu bērnudārzā nodrošināmi pirmām kārtām.

4. Mazulis uz vietu bija pieteikts vairākos bērnudārzos. Vai tad, ja viņš sāk apmeklēt vienu pirmsskolas izglītības iestādi, rinda saglabājas arī pārējās?
Nē, izņemot gadījumu, kad mēneša laikā vecāki bērnudārza vadītājai iesniedz iesniegumu ar lūgumu saglabāt vietu 2. pakāpes rindā.

5. Kad var pieteikties pabalstam?
Ja bērns sasniedzis pusotra gada vecumu un ja pieteikumā norādītajā laikā pašvaldība nav nodrošinājusi vietu pirmsskolas izglītības iestādē un vecāki rindā ir gaidījuši vismaz gadu, tad pabalstam var pieteikties Rīgas domes Izglītības, jaunatnes un sporta departamentā, Hanzas ielā 7, Rīgā, 102. kabinetā, tālrunis 67026884, 67026891. Uz pabalstu var pretendēt tajā gadījumā, ja bērna dzīves vieta ir deklarēta Rīgā, vismaz gadu un  kopā ar vienu vai abiem vecākiem.
Ja vecāki atsakās no piedāvātās vietas bērnudārzā, tad bērns zaudē rindas kārtas numuru un vecākiem nepienākas pabalsts.

6. Ko iesākt, ja bērns nav gatavs uzsākt skolas gaitas?
Ģimenes ārsta izziņa ir kā pamatojums pagarināt, kā arī saīsināt pirmsskolas izglītības programmas apguvi par vienu gadu.

 

7.Vai samainīties ar bērnudārzu ir atļauts? Kā tas notiek?
Ja bērns pirmsskolas izglītības iestādē uzņemts, bet vecāki vēlas šo iestādi mainīt, tad maiņa ir iespējama tikai starp vienā kalendārajā gadā dzimušiem bērniem, ja vecāki savstarpēji ir vienojušies par iestāžu maiņu. Vecāki dodas uz iesaistītajām pirmsskolas izglītības iestādēm. Pēc vecāku iesniegumu saņemšanas iesaistīto iestāžu vadītāji izdod rīkojumu par viena audzēkņa atskaitīšanu un otra audzēkņa uzņemšanu. Izmaiņas elektroniskajā datu bāzē iestāžu vadītāji veic trīs darba dienu laikā pēc rīkojuma izdošanas.
 

8. Kad piedzima meitiņa, dzīvojām Rīgā. Bērnudārzu rinda pienāks nākamgad, bet tagad pārvāksimies uz jauno māju piepilsētā. Pēc būtības jāmaina arī deklarētā dzīves vieta, kas vairs nebūs Rīga. Vai automātiski zaudēšu arī vietu Rīgas bērnudārzā?
Rīgas pašvaldība pirmkārt ar vietām bērnudārzos cenšas nodrošināt rīdziniekus, un jāteic, ka citām pašvaldībām nav tik milzīgas rindas, lai iekārtotu mazuli pirmsskolas izglītības iestādē. Mainot dzīves vietu vecākiem ir jāpārdeklarējas un jāinformē par to bērnudārza vadītāja. Līdz ar šo faktu māmiņa no 1. pakāpes rindas tiks pārreģistrēta uz 3. pakāpes rindu, kur vietu uz bērnudārzu gaida citu pašvaldību bērni. Pirmos rindas kārtībā uzņem Rīgas pašvaldības mazuļus. Bet tā kā rīdziniekiem ir ļoti garas rindas, tad varbūt ērtāk un vieglāk bērnu bērnudārzā ir iekārot jaunās dzīvesvietas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē.

Reklāma
Reklāma

 

9. Kad pieteicām bērnu bērnudārzā (bērnam tad bija 3 mēneši) mums teica, ka viņš dārziņā tiks no 2 gadu vecuma. Pēc gada mums pateica, ka tiksim tikai no 3 gadiem, jo divi bērniņi mums sanākot priekšā (to es vēl saprotu), bet šogad mums jau paziņo ka pat no 5 gadiem diez vai tiksim. Kā tas ir iespējams?
Grupu komplektēšanas kārtība un līdz ar to arī bērnu uzņemšana ir pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja kompetence. Ministru kabineta 2005. gada 27. septembra noteikumi Nr.735 „Noteikumi par minimālo un maksimālo izglītojamo skaitu valsts un pašvaldību vispārējās izglītības iestādes klasēs, pirmsskolas izglītības iestādes grupās, speciālās izglītības iestādēs un sociālās un pedagoģiskās korekcijas klasēs” ierobežo pirmsskolas izglītības iestādes vadītāju, nosakot maksimālo bērnu skaitu katrā vecuma grupā, tas ir, ja sākotnēji tiek nokomplektēta grupa ar bērniem, kuriem kalendārajā gadā aprit divi gadi, iestādes vadītāja uzņem maksimāli 16 bērnus. Nākamajā gadā viņa šajā pašā grupā var uzņemt tikai 6 bērnus, jo normatīvs nosaka, ka grupā bērniem no trīs līdz pieciem gadiem maksimālais bērnu skaits ir 24, vēl pēc diviem gadiem grupu varēs papildināt vēl par diviem bērniem. Ja iestādē grupas piepildījums ir maksimālais, tad tiešām tā varētu būt, ka iestādes vadītājam nebūs iespēja bērnu uzņemt arī no pieciem gadiem. Tā kā bērniem no pieciem gadiem ir jānodrošina obligātā sagatavošana skolai, iestādes vadītājs informē Rīgas domes Izglītības, jaunatnes un sporta departamentu, kas, savukārt, meklē citas iespējas, kā bērnam šo obligāto apmācību nodrošināt citā izglītības iestādē.


Atbildes sagatvoja e-skola