Burtiņskola KiVi

Apgāds Zvaigzne ABC ir izveidojis Burtiņskolu KiVi, kurā Jūsu bērns iemācīsies lasīt!

FOTO: Mammamuntetiem.lv

Nodarbībās bērniem vecumā no 4 līdz 6 gadiem piedāvājam:
•    burtu apguvi un rakstību;
•    runas un lasītprasmes attīstību atbilstoši bērnu vecumposmam, spējām, interesēm un vajadzībām, ievērojot individuālo pieeju.

Nodarbībās izmantos Apgāda Zvaigzne ABC izdotos mācību līdzekļus un nodrošinās bērnus ar visiem nodarbībām nepieciešamajiem materiāliem. Nodarbības notiks pieredzējušu pedagogu vadībā.

Bērnu skaits grupā ne vairāk par desmit bērniem.

Nodarbības notiek darba dienās šādos laikos:

    * 9.30-11.00
    * 12.00-13.30
    * 15.30-17.00
    * 17.30-19.00

Maksa par nodarbību Ls 3.00

Pieteikšanās pa tālruni: 67324518

Vairāk informāciju meklē www.zvaigzne.lv

Reklāma
Reklāma