Foto: Shutterstock.com

Uz laiku līdz ārkārtējās stuācijas beigām atvieglo pieteikšanās kārtību uz mājmācību.


Atvieglota un vienkāršota bērnu pieteikšana mājmācībai 3

 03. decembris 2020 6:00 Mammamuntetiem.lv Raksts

Turpinoties Covid-19 pandēmijai, arvien lielāks skaits skolēnu ir spiesti mācīties attālināti. Daļai bērnu mācīšanās no mājām padodas labāk, bet lielākoties tas ir nopietns izaicinājums bērna vecāku pedagoģiskajām prasmēm un pacietībai. Vēl daļa vecāku drošības apsvērumu pēc gribētu bērnus paturēt mājās, nelaist uz skolu un izglītot paši līdz situācija stabilizējas. Tāpēc ir kļuvis aktuāls jautājums par to, kā oficiāli noformēt mājmācību*. Kā portālam Mammamuntetiem.lv pastāstīja  biedrības "Ğimeņu skolu apvienība" pārstāve Lelde Žuka, šobrīd ir vienkāršota iespēja pieteikti mājmācību: "Ja vecāki nevēlas laist savus bērnus uz skolu, tagad ir atvieglota iespēja pieteikt mājmācību. Vairs nav vajadzīga ārsta izziņa vai psihologa atzinums. Izglītības nodrošināšanai mājās pandēmijas laikā nu pietiek vien ar vecāku rakstisku iesniegumu skolas direktoram."

Izglītības kvalitātes valsts dienesta Uzraudzības departamenta direktora vietnieks Maksims Platonovs apstiprināja, ka valdības ārkārtas sēdē tika veikti grozījumi Ministru kabineta rīkojumā Nr. 655 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu", kas nosaka līdz ārkārtējās situācijas beigām, noformējot bērnam izglītību ğimenē jeb mājmācību, nepiemērot prasību iesniegt ārsta izziņu vai psihologa atzinumu: "5.18.1 organizējot pamatizglītības pirmā posma izglītības programmas daļā paredzēto mācību satura apguvi ģimenē atbilstoši Ministru kabineta 2015. gada 13. oktobra noteikumiem Nr. 591 "Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības programmās, speciālajās izglītības iestādēs un speciālajās pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi" līdz ārkārtējās situācijas beigām nepiemērot minēto noteikumu 22.1. apakšpunktā noteikto prasību iesniegt ārsta izziņu vai psihologa atzinumu."
 

Lasi arī: Iepatikušās mācības mājās? Izglītības ieguves dažādās formas 
 

Tādējādi tiem, kuri vēlas īslaicīgi izglītot savus bērnus ğimenē, dokumentu nokārtošana ir krietni atvieglota. Tātad, kārtojot dokumentus mājmācībai pirmsskolā, nepieciešams tikai vecāka iesniegums. Ārsta izziņa un psihologa atzinums bija un pēc ārkārtas situācijas būs nepieciešams 1.- 6. klasē.

Lai sekotu līdzi aktualitātēm mājmācības jomā, esošās un topošās mājmācības ğimenes aicinātas iesaistīties biedrībā "Ğimeņu skolu apvienība". Vairāk par biedrību un iestāšanos var izlasīt  "Ğimeņu skolu apvienība" mājas lapā. Pašreiz Ğimeņu skolu apvienībā darbojas vairāk kā 100 mājmācības ğimenes.
 

*Izglītība ģimenē jeb mājmācība – izglītības forma, kad vecāki paši māca bērnus mājas apstākļos un paši ir atbildīgi par to, ko viņi māca un kā realizē mācību procesu. Mājmācība šobrīd ir pieļaujama gan pirmsskolas izglītības pakāpē, gan pamatizglītības 1.–6. klasē. Mājmācības galvenā atšķirība no pārējām formām ir tā, ka to nenodrošina skola, bet gan vecāki.
3 Pievienot komentāru

Kategorijas