Komplekso pusdienu vietā skolās atļaus pasniegt tikai pamatēdienu

 25. augusts 2020 15:00 Jauns.lv Ziņa

Covid-19 epidemioloģiskās drošības nolūkos līdz šī gada 31.decembrim izglītības iestādēs drīkstēs nodrošināt tikai vienu ēdienu komplekso pusdienu piedāvājumā, vienlaikus joprojām nodrošinot noteikumos noteiktās uzturvielu un enerģētiskās vērtības normas, paredz valdībā atbalstītie Ministru kabineta noteikumu grozījumi.


Foto: Shutterstock.com


Šāda iespēja tiek attiecināta uz vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības iestādēm, kā arī sociālās korekcijas iestādēm un tām izglītības institūcijām, kas sniedz dienesta viesnīcas vai internāta pakalpojumus. Izmaiņas neattieksies uz pirmsskolas izglītības un ārstniecības iestādēm.

Šobrīd izglītības iestādēm pusdienu ēdienkartē ir jāiekļauj pamatēdiens un zupa vai pamatēdiens un deserts, vai zupa un deserts. Tādējādi šobrīd kompleksajās pusdienās bērni saņem divus ēdienus. Izmaiņas paredz pieļaut iespēju, ka izglītības iestādes var nodrošināt tikai vienu ēdienu komplekso pusdienu piedāvājumā. Vienlaikus būtiski ir nodrošināt noteikumos noteiktās uzturvielu un enerģētiskās vērtības normas, uzsver Veselības ministrija.

Izmaiņas paredz pieļaut iespēju, ka izglītības iestādes var nodrošināt tikai vienu ēdienu komplekso pusdienu piedāvājumā.

Minētā norma neierobežo izglītības iestādes ēdinātāju tiesības komplekso pusdienu piedāvājumā paredzēt divu ēdienu pasniegšanu bērniem kā līdz šim, ja tiek nodrošinātas epidemioloģiskās drošības un pulcēšanās ierobežojumu prasības.

Vadoties pēc ministrijā paustā, šāda kārtība izstrādāta kopā ar izglītības iestāžu ēdinātājiem, kuri norādījuši, ka ir grūtības nodrošināt epidemioloģiskās drošības nosacījumus, piemēram, bērni ilgāku laiku pavada tiešā kontaktā, ja pusdienās ir vairāki ēdieni. Tāpat ir sarežģījumi skolēnu plūsmu organizēšanā un kontrolē. Līdz ar to nepieciešams mazināt faktorus, kas apgrūtina operatīvu pusdienu nodrošināšanu.

Šāda variāciju iespēja ēdinātājiem būs līdz šā gada beigām, lai dotu iespēju izglītības iestādēm pielāgoties Covid-19 epidemioloģiskās drošības pasākumu ieviešanai, neradot risku bērnu veselībai.

Izmaiņas noteikumos virzītas steidzamības kārtā, lai nodrošinātu izglītības procesa organizēšanu klātienē no šī mācību gada.

No portāla www.jauns.lv